Teknat Studievägledning - Study Advisors

(English info further down)
Vi träffar gärna er studenter även i Corona-tider!

Vi ändrar bara lite på mötesformen. Du kan ha samtal via Zoom eller via telefon. Du bokar in dig som vanligt genom denna websida och anger vad du föredrar i bokningstexten.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

We want to meet you even during the Corona crisis!
We are only changing the meeting format. You can book a Zoom or telephone meeting using our booking app. Just be sure to type the meeting format that you prefer in your booking.

If you prefer a Zoom meeting we will send you a Zoom meeting link via e-mail. All students have access to Zoom through the university but it is not necessary to install the app. You can use your computer, phone or tablet.

Book now

About us

Alina Oltean

Emma Svensson

Eric Sönnert

Jenny Thor

Johannes Sjöholm

Linda Lagebro

Studievägledare
Study counsellor

Education

  • PhD in Historical geology & palaeontology

Martin Holmberg

Melinda Alfredéen

Moses Högback

Olga Kaj

Paula Forslund

Rabab Elkarib

Education

  • Msc in physics

Sofia Thorsélius

Sonja Droschke

Alina Oltean
Emma Svensson
Eric Sönnert
Jenny Thor
Johannes Sjöholm
Linda Lagebro
Martin Holmberg
Melinda Alfredéen
Moses Högback
Olga Kaj
Paula Forslund
Rabab Elkarib
Sofia Thorsélius
Sonja Droschke
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter