Studievägledning - Study Counseling

Välkommen att boka samtalstid med en vägledare. Vi erbjuder även vägledning över drop-in på Ångströmlaboratoriet.

Welcome to book a meeting with a study counselor. We also offer drop-in counseling at Ångström laboratory.

Book now

About us

Elin Lundkvist

Ellen Ivansson

Emma Svensson

Emma Almgren

Helena Morales Johansson

Jenny Thor

Linda Lagebro

Maria Garcia

Melinda Alfredéen

Moses Högback

Olga Kaj

Paula Forslund

Rabab Elkarib

Sofia Thorsélius

Sonja Droschke

Elin Lundkvist
Ellen Ivansson
Emma Svensson
Emma Almgren
Helena Morales Johansson
Jenny Thor
Linda Lagebro
Maria Garcia
Melinda Alfredéen
Moses Högback
Olga Kaj
Paula Forslund
Rabab Elkarib
Sofia Thorsélius
Sonja Droschke
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter