Teknat Studievägledning - Study Advisors

Vi träffar gärna er studenter även i Corona-tider!

Vi ändrar bara lite på mötesformen. Du kan ha samtal via Zoom eller via telefon. Du bokar in dig som vanligt genom denna websida och anger vad du föredrar i bokningstexten.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Book now

About us

Alina Oltean

Emma Svensson

Eric Sönnert

Jenny Thor

Johannes Sjöholm

Linda Lagebro

Studievägledare
Study counsellor

Education

  • PhD in Historical geology & palaeontology

Martin Holmberg

Moses Högback

Paula Forslund

Rabab Elkarib

Education

  • Msc in physics

Sara Rosenquist

Sofia Thorsélius

Sonja Droschke

Alina Oltean
Emma Svensson
Eric Sönnert
Jenny Thor
Johannes Sjöholm
Linda Lagebro
Martin Holmberg
Moses Högback
Paula Forslund
Rabab Elkarib
Sara Rosenquist
Sofia Thorsélius
Sonja Droschke
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter