The Academic Support Centre/Studieverkstaden

Welcome to the Academic Support Centre's booking system. Here you can book a consultation on study skills or academic writing. All our meetings are on Zoom until further notice. You will receive an email with the Zoom link before your scheduled time; be aware that we might send the link just a couple of minutes before the meeting. New time slots become available approximately four weeks in advance.


Välkommen till Studieverkstadens bokningssystem. Här bokar du handledning i studieteknik eller akademiskt skrivande. Alla våra möten sker på Zoom tills vidare. Du kommer att få ett mail med Zoom-länken innan din bokade tid; ibland mailas länken strax innan mötet. Bokningsbara tider släpps löpande med ungefär fyra veckors framförhållning.

Book now

About us

Ann Kull

I work as a language and study consultant at the Academic Support Centre. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.

Atli Dungal Sigurdsson

I work as a language and study consultant at the Academic Support Centre. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.

Cecilie Fonnesbech

I work as a language and study consultant at the Academic Support Centre. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.

Frida Blomberg

I work as a language and study consultant at the Academic Support Centre. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.

Maria Källqvist

I work as a language and study consultant at the Academic Support Centre. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.

Sandra Petersson

I work as a language and study consultant. I offer consultations in both Swedish and English.

Jag arbetar som språkpedagog på Studieverkstaden. Jag erbjuder handledning på både svenska och engelska.
Ann Kull
Atli Dungal Sigurdsson
Cecilie Fonnesbech
Frida Blomberg
Maria Källqvist
Sandra Petersson
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter