Järfälla Kompetenscentrum

Här kan du boka tid för vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare.

För att göra ett nivåtest kontaktar du oss via mail: kontakt@jarfalla.se

Vi erbjuder nivåtest i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Boka tid

  • Gruppbokningar

    • Informationsträff

      "Att studera som vuxen"
      Studie- och yrkesvägledningen på vuxenutbildningen i Järfälla kommun bjuder in till informationsträffar, allmänna eller med särskilt tema. Vägledare finns på plats och kan ta emot kortare frågor i samband med informationen.

Om oss

Nivåtest

Mejla kontakt@jarfalla.se för att boka nivåtest.
Nivåtest
Övrigt Järfälla > Järfälla Kompetenscentrum
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter