Uppsala Universitet - Campus Gotland

På grund av coronaviruset sker för tillfället alla möten med oss online via e-mötesverktyget Zoom eller telefon.

Due to coronavirus, all appointments are currently taking place via Zoom or telephone

Make an appointment by selecting a counselling session below, and choose date and time for your appointment.

Book now

 • Övrigt

  • Utlandsstudier / Study Abroad - Annika

   Vi erbjuder bokningsbara tider för frågor om utlandsstudier främst under ansökningsperioder, boka via länken "30 min" nedan.

   We offer appointments mainly during application periods, please follow the link "30 min" below.
  • Riktat pedagogiskt stöd/Coord targeted support

   VIKTIG INFO!
   IMPORTANT INFORMATION!

   Alla möten med samordnare för pedagogiskt stöd sker via zoom eller telefon. Ange vid bokningen vilken mötesform du föredrar samt kontaktuppgifter.

   All meetings with us will take place on zoom or by phone. Please let us know which meeting type you prefer and how to contact you.

   ---

   Tidsbokning till samordnare för planering av riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
   ---------------------------------------------------
   Planning of targeted study support for students with disabilities.
  • Studievägledning/Study and career counselling - Maria

  • Studievägledning/Study and career counselling - Sara

  • CV-handledning (Zoom) / CV Feedback (Zoom)

   Mejla ditt CV och ansökningsbrev till studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se innan, så går vi tillsammans igenom det du skrivit och diskuterar struktur och innehåll när vi ses på Zoom.

   Email your CV and cover letter to studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se before the Zoom meeting. We will then review the content and discuss the structure and layout together.

About us

Annika Jörnemark

Internationell handläggare utlandsstudier
International Officer Study Abroad

Se tider och boka samtal med mig för frågor om utlandsstudier i avsnitt "Book now". / Find available times and book an appointment with me regarding your Study Abroad plans, at section "Book now".

Förfrågan via telefon eller e-post / Inquiry by phone or email: (+46)0498-108225
annika.jornemark@uadm.uu.se

Hanna Karlsson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar
Coordinator for students with disabilities

Maria Ljungqvist

Studie- och karriärvägledare
Study and career counsellor

Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen:
Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

Arkeologi, osteologi/Archaeology
Biologi/Biology
Energiteknik, Vindkraft/Windpower
Engelska/English
Etnologi/Ethnology
Historia/History
Hållbar destinationsutveckling/Sustainable Destination Development
Hållbar energiomställning/Sustainable Energy Transition
Konstvetenskap/Arthistory
Kulturvård/Conservation
Miljövetenskap/Environmental science
Speldesign/Gamedesign
Socionomprogrammet/Social work programme

Sara Utas Vestling

Studie- och karriärvägledare
Study and career counsellor

Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

Företagsekonomi/ Business studies
Geografi, Samhällsgeografi/ Geography/ Human geography
Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
Juridik/ Legal studies
Kvalitetsteknik/ Quality Management
Ledarskap/ Leadership
Litteraturvetenskap, Retorik/Rhetoric
Lärarutbildning/ Teacher training
Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems
Svenska/Nordiska språk/ Swedish
Liberal arts/ Liberal Arts programme
Sjuksköterskeprogrammet/Nursing programme
Annika Jörnemark
Hanna Karlsson
Maria Ljungqvist
Sara Utas Vestling
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter