Uppsala Universitet - Campus Gotland

Studie- och karriärvägledningen och Utlandsstudier har sina samtalsrum i Betty Petterssons hus/D-huset, mitt emot hissen/trappan på bottenvåningen.
Studenthälsan har sitt rum i C-huset på plan 3.

Vill du hellre boka tid för samtal via telefon/Skype, vänligen maila för att komma överens om tid:
- Studenthälsan: studenthalsan@campusgotland.uu.se
- Utlandsstudier: annika.jornemark@uadm.uu.se

Visit the Study- and career counsellors and the International Office in the Betty Petterson House/building D, ground floor, opposite the lift.
The Student Health Service is located in house C, 3d floor.

Make an appointment by selecting a counselling session below, and choose date and time for your appointment.

If you prefer to have a conversation on telephone or Skype, please e-mail to make an appointment.
- Student Health Service: studenthalsan@campusgotland.uu.se
- International Office: annika.jornemark@uadm.uu.se

Boka tid

  • Särskilt pedagogiskt stöd

   VIKTIG INFO!
   IMPORTANT INFORMATION!

   För att minimera smittspridningen av coronaviruset sker för tillfället alla möten med samordnare för pedagaogiskt stöd online (skype/zoom) eller via telefon. Ange vid bokningen vilken mötesform du föredrar samt kontaktuppgifter.


   To reduce the risk of spreading the corona virus all meetings with us will take place online (skype or zoom) or by phone. Please let us know which meeting type you prefer and how to contact you.

   ---

   Tidsbokning till samordnare för planering av särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
   ---------------------------------------------------
   Planning of special pedagogic support for students with disabilities.
  • Studenthälsan/Student health service

   VIKTIG INFO!
   IMPORTANT INFORMATION!

   För att minimera smittspridningen av coronaviruset sker för tillfället alla möten med Studenthälsan online (skype/zoom) eller via telefon. Ange vid bokningen vilken mötesform du föredrar samt kontaktuppgifter.


   To reduce the risk of spreading the corona virus all meetings with us will take place online (skype or zoom) or by phone. Please let us know which meeting type you prefer and how to contact you.

   ---

   Stödsamtal eller rådgivning hos kurator.

   Obs: samtalstiden är 45 min så kom i god tid!
   Studenthälsan har flyttat till hus C, plan 3.

   Välkommen!

   ---
   Session with counselor for study related problems, no medical care.

   Note: session time is 45 min so come in good time! The Student health service is now locatd i house C, 3d floor.

   Welcome!
  • CV handledning (Zoom) / Feedback on your CV (Zoom)

   Maila ditt CV och ansökningsbrev till: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se innan, så går vi tillsammans igenom det du skrivit och diskuterar struktur och innehåll när vi ses på Zoom.

   E-mail your CV and cover letter to studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se. Together we review the content and discuss structure and layout on Zoom.
  • Studievägledning via Telefon/Zoom - Maria

   Välkommen att boka en tid hos en studie- och karriärvägledare över telefon eller Zoom. Ange gärna på vilket sätt du vill bli kontaktad.

   Welcome to book a meeting with a Study and Career Counsellor via Zoom or telephone. Please let us know how you wish to be contacted. We will contact you on the set date and time.

   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Arkeologi, osteologi/ Archaeology
   Biologi/ Biology
   Energiteknik, Vindkraft/ Windpower
   Engelska/ English
   Etnologi/ Ethnology
   Historia/ History
   Hållbar destinationsutveckling/ Sustainable Destination Development
   Hållbar energiomställning/ Sustainable Energy Transition
   Konstvetenskap/ Arthistory
   Kulturvård/ Conservation
   Miljövetenskap/ Environmental science
   Speldesign/ Gamedesign
   Socionomprogrammet / Social work programme
  • Studievägledning via Telefon/Zoom - Sara

   Välkommen att boka en tid hos en studie- och karriärvägledare över telefon eller Zoom. Ange gärna på vilket sätt du vill bli kontaktad.

   Welcome to book a meeting with a Study and Career Counsellor via Zoom or telephone. Please let us know how you wish to be contacted. We will contact you on the set date and time.


   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Företagsekonomi/ Business studies
   Geografi, Samhällsgeografi/ Geography/ Human geography
   Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
   Juridik/ Legal studies
   Kvalitetsteknik/ Quality Management
   Ledarskap/ Leadership
   Litteraturvetenskap, Retorik/Rhetoric
   Lärarutbildning/ Teacher training
   Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems
   Svenska/Nordiska språk/ Swedish
   Liberal arts/ Liberal Arts programme
   Sjuksköterskeprogrammet/Nursing programme
Skola och utbildning Visby > Uppsala Universitet - Campus Gotland
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter