Uppsala Universitet - Campus Gotland

Bokade möten online sker via Zoom. Bokade möten på Campus sker på bottenvåningen i D-huset/Betty Petterssons hus.

Booked appointments online via Zoom. Booked appointments on Campus takes place on the ground floor in the D building/Betty Petterssons hus.

Make an appointment by selecting a counselling session below, and choose date and time for your appointment.
Please note that we use CEST (Central European Summer Time).

Book now

 • Study Abroad

  • Study Abroad (online) - Annika

   Vi erbjuder bokningsbara tider för frågor om utlandsstudier främst under ansökningsperioder, boka via länken "30 min" nedan.

   We offer appointments mainly during application periods, please follow the link "30 min" below.
  • Study Abroad (on campus) - Annika

   Vi erbjuder bokningsbara tider för frågor om utlandsstudier främst under ansökningsperioder, boka via länken "30 min" nedan.

   We offer appointments mainly during application periods, please follow the link "30 min" below.
 • Targeted Study support

  • Targeted Study support (on campus) - Sanna

   Kontakta mig om du har frågor om riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

   Please contact me if you have questions about Targeted Study support for student with disabilities.
  • Targeted Study support (online) - Sanna

   Kontakta mig om du har frågor om riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

   Please contact me if you have questions about Targeted Study support for student with disabilities.
 • Study and Career counselling

  • Study & Career counselling (on campus) - Maria

   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Arkeologi, osteologi/ Archaeology
   Biologi/ Biology
   Energiteknik, Vindkraft/ Windpower
   Engelska/ English
   Etnologi/ Ethnology
   Historia/ History
   Hållbar energiomställning/ Sustainable Energy Transition
   Hållbar destinationsutveckling/ Sustainable Destination Development
   Konstvetenskap/ Arthistory
   Kulturvård/ Conservation
   Miljövetenskap/ Environmental science
   Speldesign/ Gamedesign
   Socionomprogrammet / Social work programme
  • Study & Career counselling (online) - Maria

  • Study & Career counselling (on campus) - Johanna

   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Företagsekonomi/ Business studies
   Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
   Kvalitetsteknik/ Quality Management
   Ledarskap/ Leadership
   Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems
  • Study & Career counselling (online) - Johanna

   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Företagsekonomi/ Business studies
   Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
   Kvalitetsteknik/ Quality Management
   Ledarskap/ Leadership
   Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems
  • Study & Career counselling (on campus) - Sara

   Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
   Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

   Företagsekonomi/ Business studies
   Geografi, Samhällsgeografi/ Geography/ Human geography
   Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
   Juridik/ Legal studies
   Kvalitetsteknik/ Quality Management
   Ledarskap/ Leadership
   Litteraturvetenskap, Retorik/Rhetoric
   Lärarutbildning/ Teacher training
   Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems
   Svenska/Nordiska språk/ Swedish
   Sjuksköterskeprogrammet/Nursing programme
  • Study & Career counselling (online) - Sara

 • CV Feedback

  • CV-handledning (Zoom) / CV Feedback (Zoom)

   Mejla ditt CV och ansökningsbrev till studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se innan, så går vi tillsammans igenom det du skrivit och diskuterar struktur och innehåll när vi ses på Zoom.

   Email your CV and cover letter to studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se before the Zoom meeting. We will then review the content and discuss the structure and layout together.

About us

Annika Jörnemark

Internationell handläggare utlandsstudier
International Officer Study Abroad

Se tider och boka samtal med mig för frågor om utlandsstudier i avsnitt Book now - på campus eller online. / Find available times and book an appointment with me regarding your Study Abroad plans at section 'Book now' - on campus or online.

Förfrågan via telefon eller e-post / Inquiry by phone or email: (+46)0498-108225
annika.jornemark@uu.se

Johanna Silfvergren (Sjukskriven tillsvidare)

Studie- och karriärvägledare
Study and career counsellor

Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

Företagsekonomi/ Business studies
Industriell utveckling / Industrial Engineering and Development
Kvalitetsteknik/ Quality Management
Ledarskap/ Leadership
Programvaruteknik-Informationssystem/ Information systems

Maria Ljungqvist

Studie- och karriärvägledare
Study and career counsellor

Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen:
Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

Arkeologi, osteologi/Archaeology
Biologi/Biology
Energiteknik, Vindkraft/Windpower
Engelska/English
Etnologi/Ethnology
Historia/History
Hållbar destinationsutveckling/Sustainable Destination Development
Hållbar energiomställning/Sustainable Energy Transition
Kulturvård/Conservation
Speldesign/Gamedesign
Socionomprogrammet/Social work programme

Sanna Carlberg

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd.
Coordinator for Targeted Study support.

Kontakta mig om du har frågor om riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Please contact me if you have questions about Targeted Study support for students with disabilities

Sara Utas Vestling

Studie- och karriärvägledare
Study and career counsellor

Kontakta mig om du har frågor om följande ämnen/program:
Please contact me if you have questions regarding the following subjects:

Geografi, Samhällsgeografi/ Geography/ Human geography
Juridik/ Legal studies
Lärarutbildning/ Teacher training
Svenska/Nordiska språk/ Swedish
Sjuksköterskeprogrammet/Nursing programme
Annika Jörnemark
Johanna Silfvergren (Sjukskriven tillsvidare)
Maria Ljungqvist
Sanna Carlberg
Sara Utas Vestling
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter