Studievägledning - Study counseling

Välkommen att boka samtalstid med en vägledare. Vi erbjuder även vägledning över drop-in på Ångströmlaboratoriet.

Welcome to book a meeting with a study counselor. We also offer drop-in counseling at Ångström laboratory.

Book now

About us

Emma Svensson

Emma Almgren

Helena Morales Johansson

Jenny Thor

Kibret Sigstam

Studievägledare i matematik (mastersprogram och utbyte inkommande)

Linda Lagebro

Studievägledare
Study counsellor

Education

  • PhD in Historical geology & palaeontology

Martin Holmberg

Melinda Alfredéen

Olga Kaj

Paula Forslund

Rabab Elkarib

Education

  • Msc in physics

Sofia Thorsélius

Sonja Droschke

Emma Svensson
Emma Almgren
Helena Morales Johansson
Jenny Thor
Kibret Sigstam
Linda Lagebro
Martin Holmberg
Melinda Alfredéen
Olga Kaj
Paula Forslund
Rabab Elkarib
Sofia Thorsélius
Sonja Droschke
 Terms of Use  
Scheduling software by TimeCenter