Helfärg av långt hår med klippning
3 timmar

Tiden går inte att boka