Pensionsskolan

Vi utbildar Sveriges företagare och dess anställda inom hela pensionsområdet, såväl tjänstepensioner som privata pensioner. Vi gör det utifrån mer än 35 års praktisk erfarenhet som pensionsspecialister.

Vi lär dig och ger dig insikt i allt du behöver veta för att maximera din pension vare sig du är arbetsgivare, företagare eller anställd. Förutom att ge dig värdefull pensionsutbildning, som i stor utsträckning kommer påverka ditt pensionsutfall så hjälper vi dig även att optimera dina pensionsuttag oavsett om pensioneringen sker i Sverige eller utomlands.

Vi skräddarsyr också dina behov som arbetsgivare, företagare eller anställd vid omställningar, rekryteringar och uppsägningar.

*Våra utlandsspecialister hjälper dig som är på väg att bli eller redan är s.k. "expat". Vi är ert naturliga HR-stöd genom hela denna genomförandeprocess vid expatriering. Kontakta oss nu

Självklart tar vi hänsyn till de senaste och gällande regelverken inom dessa områden, både nationellt och internation

Boka tid

Om oss

Christer Wikström

Christer Wikström driver Pensionsskolan som pensionsutbildare och vägleder inom pensionsområdet med gedigen pensionskunskap som han förvärvat sedan mer än 35 år tillbaka. Allt du behöver veta om pension som arbetsgivare, företagare och anställd.

Utbildning

  • Christer är diplomerad inom området för personförsäkringar sedan tidigt 90-tal och fortlöpande utvecklat sin pensionskunskap.

Thomas Söderström

Thomas Söderström EF är specialiserad på pensionsplanering sedan slutet av 80-talet med förflutet inom Bank- försäkringsvärlden. Thomas är väl insatt i arbetsmarknadens olika pensionsavtal såsom ITP, KAP-KL, KTP, FTP, PA 03, SAF-LO, PA-KFS, hängavtal samt de individuella avtalen som ligger utanför kollektivavtalen. Thomas är även insatt i bl.a Oktogonen inom Handelsbanken och bankernas stiftelser samt alla pensionsval genom de valcentraler som finns på marknaden.

Utbildning

  • Certifierad och diplomerad inom området för personförsäkring

Ulrika Kallin Eriksson

Administration
Christer Wikström
Thomas Söderström
Ulrika Kallin Eriksson
Övrigt på hälsa Själevad > Pensionsskolan
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter