Örebro universitetsbibliotek

Boka tid

  • Skrivhandledning - texter på svenska (max. 45 min.), 45 min

   Här bokar du handledning av akademiska texter på svenska.

   Handledning erbjuds tills vidare via Zoom, och nya bokningsbara tider läggs ut kontinuerligt.

   Du får endast boka EN handledning i taget, högst två gånger per termin. Det innebär att du bokar och deltar i ett handledningstillfälle och först därefter bokar nästa. Ni som skriver en text tillsammans bokar en GEMENSAM handledning.

   Vi hjälper dig med ca 2 sidor med 1,5 radavstånd eller högst hälften av en text som är kortare än 4 sidor. Skicka in sidorna och dina frågor om texten i förväg till akademisktskrivcentrum@oru.se. Mer om hur en handledning hos oss går till kan du läsa på https://www.oru.se/ub/for-studenter/skrivhandledning/.

   Om du får förhinder, avboka eller boka om tiden snarast.

   Om du behöver snabb hjälp, kan du i stället besöka vår digitala drop-in: https://www.oru.se/ub/for-studenter/drop-in-i-studieverkstaden-lyktan/ på tisdagar 10.00-12.00 och torsdagar 12.00-14.00, eller skriva till akademisktskrivcentrum@oru.se.
  • Tutoring - English texts (max. 45 min.)

   Until further notice, tutoring is offered online via Zoom or Skype.

   If you have a short question, please visit our drop-in instead. For more information on drop-in times and links, see https://www.oru.se/university-library/for-students/lyktan-study-support-centre/

   Book an academic writing tutoring session here if you are writing in English and have a longer question. You may only book one session at a time, and a maximum of two sessions per semester. You need to participate in the first session before you can book the next one. If you are writing with a partner, please book a joint session.

   New slots are continually made available. If there are no sessions available, please contact akademisktskrivcentrum@oru.se and ask to book tutoring in English.

   We will help you with around 2 pages of text (1.5 line spacing), or at the most with half of a text that is shorter than 4 pages. These pages do not have to be consecutive, and you may ask for feedback on different parts of a text. If you only have questions on one aspect of academic writing, such as citations, we can go through more pages. Please formulate your instructions or questions carefully, because they will form the basis of the tutoring session. For more information on preparing for the session, please read through https://www.oru.se/university-library/for-students/book-tutoring-in-academic-writing/

   Submit the pages ahead of the session to akademisktskrivcentrum@oru.se and state in the subject line that you booked tutoring in English. Remember to cancel your session in good time if necessary.
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter