Örebro universitetsbibliotek

Boka tid

  • Skrivhandledning - texter på svenska (max. 45 min.), 45 min

   Här bokar du handledning om du skriver en akademisk text på svenska. Du får endast boka EN handledning i taget, högst två gånger per termin. Det innebär att du först bokar och deltar i ett handledningstillfälle och därefter bokar nästa. Ni som skriver en text tillsammans bokar en GEMENSAM handledning. Nya tider läggs ut kontinuerligt.

   Vi hjälper dig med ca 2 sidor med 1,5 radavstånd eller högst hälften av en text som är kortare än 4 sidor. Skicka in sidorna i förväg till akademisktskrivcentrum@oru.se och ange handledarens namn. Om du får förhinder, tänk på att avboka eller boka om tiden snarast.

   Behöver du snabb hjälp? Kom på drop-in till Studieverkstaden Lyktan, tisdagar kl. 10-12 och torsdagar kl. 12-14 under terminstid, eller skriv till akademisktskrivcentrum@oru.se.
  • Tutoring - English texts (max. 45 min.)

   Book an academic writing tutoring session here if you are writing in English. You may only book ONE session at a time, and a maximum of two sessions per semester. You need to book and participate in one session before you can book the next one. If you are writing with a partner, book a JOINT session. New slots are continually made available.

   We will help you with around 2 pages of text (1.5 line spacing), or at the most with half of a text that is shorter than 4 pages. Submit the pages ahead of the session to akademisktskrivcentrum@oru.se and state in the subject line that you booked tutoring in English. Remember to cancel your session in good time if necessary.

   If there are no sessions available, contact akademisktskrivcentrum@oru.se to book tutoring in English.
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter