Örebro universitetsbibliotek

Boka tid

  • Skrivhandledning - texter på svenska (max. 45 min.)

   Under tiden Universitetsbiblioteket är stängt som studieplats erbjuds handledning via Zoom.

   Här bokar du handledning av akademiska texter på svenska. Du får endast boka EN handledning i taget, högst två gånger per termin. Det innebär att du först bokar och deltar i ett handledningstillfälle och därefter bokar nästa. Ni som skriver en text tillsammans bokar en GEMENSAM handledning. Nya tider läggs ut kontinuerligt.

   Vi hjälper dig med ca 2 sidor med 1,5 radavstånd eller högst hälften av en text som är kortare än 4 sidor. Skicka in sidorna i förväg till akademisktskrivcentrum@oru.se. Om du får förhinder, avboka eller boka om tiden snarast.

   Behöver du snabb hjälp? Besök vår digitala drop-in: https://www.oru.se/ub/skriv/drop-in-radgivning/ på tisdagar 10.00-12.00 och torsdagar 12.00-14.00, eller skriv till akademisktskrivcentrum@oru.se.
  • Tutoring - English texts (max. 45 min.)

   Until further notice, tutoring is offered online via Zoom or Skype.

   Book an academic writing tutoring session here if you are writing in English. You may only book ONE session at a time, and a maximum of two sessions per semester. You need to book and participate in one session before you can book the next one. If you are writing with a partner, book a JOINT session. New slots are continually made available.

   We will help you with around 2 pages of text (1.5 line spacing), or at the most with half of a text that is shorter than 4 pages. Submit the pages ahead of the session to akademisktskrivcentrum@oru.se and state in the subject line that you booked tutoring in English. Remember to cancel your session in good time if necessary.

   If there are no sessions available, contact akademisktskrivcentrum@oru.se to book tutoring in English.
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter