Örebro Universitetsbibliotek

Behöver du tips på informationskällor eller sökmetoder? Här kan du som student, doktorand eller forskare vid Örebro universitet boka tid för handledning i informationssökning.

Handledning i informationssökning fokuserar på val av informationskällor, val av sökmetoder, samt metoder för att lägga upp bevakningsprofiler. Som doktorand eller forskare kan vi hjälpa dig att komma igång med systematiska sökningar, elle ge rådgivning under din sökprocess. Alla ämnen har en egen kontaktperson på biblioteket som i första hand ansvarar för handledningen.

Ta gärna del av bibliotekets webbstöd innan du bokar handledning. På våra webbsidor finns många tips om informationskällor, sökmetoder, m.m. Du hittar bibliotekets ämnesguider på: http://www.oru.se/ub/Soka/Amnesguider/

Boka tid

 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter