Bokningsvillkor Olseröds Hundcenter

Du behöver avboka senast 12 timmar innan. Uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning debiteras.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och mailadess. Syftet med en sådan behandling är för att du ska kunna boka tider i bokningssystemet och för att vi därefter ska kunna skicka en faktura. <br /> Vi har fått dina uppgifter från när du bokar tid via bokningssystemet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kommer att gå igenom och rensa kundregistret en gång per år. <br /> <br /> De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utanför Olseröds hundcenter/Olseröd 3:35. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.<br /> <br /> Personuppgiftsansvarig är Olseröds hundcenter/Olseröd 3:35. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@olserodshundcenter.se. <br /> Du når vårt dataskyddsombud på samma mailadress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter