Däckbyte + Däckhotell + Hjultvätt (18-23)
30 min
1 495 kr
Däckservice
Bokningsvillkor
Du behöver avboka senast 5 timmar innan. Uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning debiteras.
Visa mer
Klarnas betalningsalternativ
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:
 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från den bokade tiden har passerat. Villkor för betala inom 14 dagar.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. Mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när den bokade tiden har passerat. Villkoren för Betala direkt finner du här.
 • Banköverföring / Kortbetalning: Ditt konto debiteras omedelbart efter att betalning har gjorts.
Du kan även läsa mer om Klarna och Klarnas användarvillkor.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Fredag 14 juni kl 11:30Genom att fortsätta till betalning eller klicka
på "Betala på plats" accepterar du våra
bokningsvillkor och TimeCenter användarvillkor.

TimeCenter användarvillkor privatpersoner

Senast uppdaterad 2019-05-10

TimeCenter är en tjänst för att hantera bokningar online, och ägs av TimeCenter AB, org.nr. 556897-7747, Tjärögatan 46, 257 33 Rydebäck. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar TimeCenter AB dig begränsad rätt, som varken är exklusiv eller överlåtbar, att öppna, använda och ta del av denna webbplats och det material som återfinns på den endast i syftet att använda TimeCenter's bokningstjänst.

För att undvika tveksamheter, bekräftar och accepterar du härmed att TimeCenter bara erbjuder den beskrivna onlinebokningstjänsten och inte på något sätt är ansvarig för utförandet av tjänsten som bokas via TimeCenter.

I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och tjänsteleverantörens bokningsvillkor ska prioriteringsordningen för konfliktlösning i fallande order vara följande: (i) TimeCenter användarvillkor, inklusive ändringar, (ii) Tjänsteleverantörens bokningsvillkor.

Definitioner

Följande definitioner används genomgående i detta avtal.
 • Vi, Oss och TimeCenter syftar alltid på TimeCenter AB som företag eller TimeCenter som tjänst.
 • Webbplatsen syftar på www.timecenter.com och andra sidor som ägs av TimeCenter AB
 • Tjänsteleverantören är den person, företag eller organisation och dess ägare, anställda, partners eller konsulter, som nyttjar TimeCenter för att hantera bokningar online.
 • Slutkunder är de användare som bokar tid hos Tjänsteleverantören, antingen genom att besöka webbplatsen, eller via annan kontakt med Tjänsteleverantören.

Sammanfattning

 • TimeCenter lämnar aldrig ut din personligt identifierbara information till tredje part i marknadsföringssyfte. Din e-post och dina personuppgifter är säkra hos oss.
 • Du ansvarar själv för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga
 • Du samtycker till att fullfölja alla bokningar du gör och att du kommer att följa Tjänsteleverantörens bokningsregler
 • Du samtycker till de avgifter som Tjänsteleverantör tar ut och Tjänsteleverantörens betalningsvillkor.
 • Du är ansvarig för att kontakta Tjänsteleverantören vid uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning
 • För att förhindra missbruk så sparas din IP-adress

Ändringar i avtalet

TimeCenter AB förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg till eller avlägsna avsnitt ur detta Avtal, utan att meddela detta. Ändringar av detta Avtal träder i kraft när ändringarna publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter det att ändringar av detta Avtal publicerats antas du ha accepterat dessa ändringar. Vänligen kontrollera dessa villkor regelbundet efter ändringar. Datum för senaste ändring finns alltid högst upp i Avtalet.

Omdömen

TimeCenter innehåller en funktion (omdömestjänsten) som gör det möjligt för dig att lämna omdömen om dina upplevelser med Tjänsteleverantörer.

När du lämnar omdömen i vår omdömestjänst kan den skyddas av upphovsrätt. Du ger TimeCenter AB en icke-tidsbegränsat, oåterkallelig, icke-exklusiv, överlåtbar, tredjepartstillgänglig, royaltybefriad och världstäckande licens att vara värd för, använda, distribuera, modifiera, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, översätta samt skapa härledda arbeten av omdömena eller uppladdat material. Du ger TimeCenter AB tillstånd att använda dina omdömen och ditt namn, om du valt att visa det i samband med ditt omdöme, i samband med eller anslutning till annonser eller annan marknadsföring som vi visar i våra tjänster, på Tjänsteleverantörens bokningssida på TimeCenter, på Tjänsteleverantörens webbplats eller på tredje parts webbplats, utan någon kompensation till dig.

När du lämnar omdömen i omdömestjänsten ansvarar du för att innehållet:

 • Följer TimeCenter AB:s villkor, särskilt TimeCenter AB:s riktlinjer för publicering av omdömen.
 • Inte bryter mot gällande lagstiftning.
 • Inte bryter mot eller begår intrång i andras rättigheter.
 • Inte kränker andra på sådant sätt som har beskrivits häri.
 • Inte länkar till webbsidor med olagligt material.
 • Inte länkar till webbsidor som på något sätt kan uppfattas som stötande eller kränkande.
 • Inte lämnar omdömen mot betalning på uppdrag av tredje parter.

Vi övervakar, i rimlig omfattning, att lämnade omdömen följer TimeCenter AB:s villkor och gällande lagstiftning. Vi kommer att ta bort sådana omdömen som enligt vår bedömning strider mot våra villkor eller gällande lagstiftning. Vi kan komma att göra detta utan att informera dig på förhand och utan att ange några skäl.

Du har inte rätt att gentemot oss göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ekonomisk ersättning för direkt eller indirekt skada, till följd av omdömen som har publicerats i, eller för din användning av omdömestjänsten.

Användarkonto

 • Om du gör en bokning kommer ett användarkonto att upprättas för dig
 • Du förbinder dig att omedelbart meddela TimeCenter AB om obehörigt nyttjande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång.
 • TimeCenter AB kan inte hållas ansvarigt för förluster som drabbar dig på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.
 • Om du registrerar dig på uppdrag av tredje part, t.ex. ett företag, en organisation eller annan person, intygar du genom att registrera dig att du har erforderlig behörighet från tredje part att göra detta.

Användarens skyldigheter

Du garanterar och utfäster att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i detta Avtal och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för webbplatsen.

Du förbinder dig att INTE:
 • förorsaka avbrott eller försöka störa webbplatsens drift eller andra användare på något sätt
 • utge dig för att representera TimeCenter AB eller någon annan än dig själv
 • lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet
 • agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda webbplatsen
 • använda webbplatsen för att delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning
 • använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som är avsett för annan användare eller att tillåta tredje part att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor
 • leta efter och/eller utnyttja sårbarheter i systemet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd
 • använda mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive webbläsare, spiders, robotar eller intelligenta agenter) för att störa eller på annat sätt utnyttja webbplatsen på ett onormalt sätt
 • använda automatiska sätt, (inklusive spiders, robotar, crawlers, skärmskrapare och liknande) för att hämta eller bearbeta data från webbplatsen, om detta inte uttryckligen är tillåtet enligt TimeCenter
Brott mot systemsäkerheten kan resultera i åtal. TimeCenter AB har rätt att utreda sådana brott och förbehåller sig rätten att involvera berörda myndigheter. Du förbinder dig också att försvara, ersätta och hålla TimeCenter AB skadeslös från och emot alla direkta och indirekta krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som förorsakats TimeCenter AB, dess dotterbolag, anställda, representanter eller konsulter i samband med din användning av denna webbplats.

Slutkundens skyldigheter

Alla bokningar Slutkunden gör är bindande och måste efterfölja Tjänsteleverantörens bokningsregler. Slutkunden ansvarar för att kontakta tjänsteleverantören vid uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning. TimeCenter ansvarar inte för bekräftelse eller påminnelser som av någon anledning inte kommit fram.

Slutanvändaren är ensamt ansvarig för att följa ytterligare villkor som Tjänsteleverantören kan tillägga för att använda Tjänsteleverantörens produkter och/eller tjänster, inklusive men inte begränsat till att betala de avgifter som tas ut av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören erkänner och accepterar att TimeCenter inte granskar eller verfierar tjänsteleverantörens villkor på något sätt, och att Slutanvändaren är ensam ansvarig för att utföra en egen granskning och bedömning av Tjänsteleverantören, Tjänsteleverantörens villkor och den tjänst som erbjuds av Tjänsteleverantören.

Dataskyddspolicy

TimeCenter värnar om din personliga integritet och i TimeCenter Dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi berättar även om dina rättigheter och hur du kan utnyttja dem.

Cookie-policy

TimeCenter-plattformen använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla nödvändig plattformsfunktion, webbanalys och marknadsföring. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande teknik i vår Cookie-policy

Marknadsföring och länkar

TimeCenter AB förbehåller sig rätten, vilket Tjänsteleverantören samtycker till, att infoga texter, grafik och länkar för marknadsföring av TimeCenter och dess tjänster, på webbplatsen, på Tjänsteleverantörens bokningssida, i meddelande via e-post och SMS, såsom bekräftelser och påminnelser, samt i nyhetsbrev.

Kommunikation från TimeCenter

TimeCenter förbehåller sig rätten att direkt kontakta dig i de fall då detta krävs för att slutföra en bokning, då någon situation har uppstått som kräver kontakt, för att samla in omdömen om Tjänsteleverantörer eller i marknadsföringssyfte.

TimeCenter skickar automatiskt e-post och SMS på uppdrag av Tjänsteleverantören till Personal och Slutkunder, t.ex. i samband med bokningar och avbokningar. Tjänsteleverantören ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt och passande för innehållet i sådana meddelande, och att Slutkunder kan svara direkt till denna. TimeCenter ansvarar inte för meddelande som inte kommer fram.

Vårt ansvar

TimeCenter är inte ansvariga för att ge hjälp eller stöd till dig. Vi kan övervaka din användning av tjänsten, i den utsträckning som lagen tillåter, för att säkerställa att dessa användarvillkor efterlevs, för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda våra och andras rättigheter, men framför allt för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på tjänsten.

TimeCenter är aldrig ansvarigt för utförandet av tjänster eller produkter bokade via TimeCenter's bokningstjänst.

Slutkunden accepterar att TimeCenter AB endast tillhandahåller tjänsten för att hantera bokningar online, och att Tjänsteleverantören är ensam ansvarig för det faktiska utförandet av tjänsten som bokas via TimeCenter's bokningstjänst. En uppsägning av ditt användarkonto med TimeCenter kommer följdriktigt inte att automatiskt säga upp avtalet mellan dig och Tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsning

TimeCenter AB, dess ägare, anställda, partners eller konsulter, kan aldrig hållas ansvariga för de skador (direkta eller indirekta), inklusive (men inte begänsat till) förlorad produktion, förlorade avtal, förlorade inkomster, förlorade data, förlorad information eller produkationsavbrott, som på något sätt har samband med användandet av eller oförmågan att kunna använda webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med detta avtal. Vidare kan inte TimeCenter AB hållas ansvarigt om informationen på denna webbplats innehåller misstag, brister eller felaktigheter.

TimeCenter AB kan inte lämna några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet. Information kan snappas upp och TimeCenter AB lämnar inga garantier för att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

TimeCenter AB friskriver sig från alla sådana utfästelser. TimeCenter AB har vidare ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan anses vara ett brott av TimeCenter AB mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av en Force Majeure-händelse, dvs omständigheter utanför TimeCenter ABs rimliga kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser med mera. Med detta sagt bör det dock poängteras att alla säkerhets- och driftsåtgärder dagligen vidtas för att säkerställa ett smidigt och driftsäkert system.

Rätt till kompensation

Den enda rätt Slutkunden har till kompensation för tvist med TimeCenter AB, förutom vad som kan följa av tvingande lag, är att sluta använda tjänsten.

Tillämplig lag

Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av TimeCenter AB från dess kontor i Sverige. Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med materiell svensk rätt och skall prövas av svensk domstol om tvist uppstår. Dock kommer du inte att initiera någon rättegång utan att först meddela TimeCenter AB och genom diskussion har provat, under två (2) månader, att nå en förlikning i frågan.

Gå tillbaka

Bokningsvillkor NS Däck & Rekond AB

Du behöver avboka senast 5 timmar innan. Uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning debiteras.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:
 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från den bokade tiden har passerat. Villkor för betala inom 14 dagar.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. Mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när den bokade tiden har passerat. Villkoren för Betala direkt finner du här.
 • Banköverföring / Kortbetalning: Ditt konto debiteras omedelbart efter att betalning har gjorts.
Du kan även läsa mer om Klarna och Klarnas användarvillkor.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.
NS Däck & Rekond AB, 556949-2886 Box 1226, 13128 Nacka Strand, 046-703 333 31, x
Däckbyte Nacka Strand > NS Däck & Rekond AB
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter