Naturligtvis Hälsocenter

NaturligtVis Hälsocenter är Lidingös ledande hälsocenter inom komplementär medicin och friskvård. Vi har ett stort utbud av stressbalanserande behandlingar och träningsformer, såsom Yoga, Mindfulness, Qigong, KBT, Massage, Rosenmetoden, Callanetics mm
Vi erbjuder också en unik FRIDSKVÅRDSMETOD för företag och enskilda som är baserad på senaste beteendeforskningen. Metoden ger en tydlig kartläggning av individens nuläge samt tar fram var och ens inre drivkraft att förbättra sin livssituation och hälsa, vilket ökar produktiviteten och sänker sjuktalen. Metoden är mätbar och ett komplement till företagsfriskvården.

NaturligtVis ligger centralt på Lidingö, har fri parkering intill och närhet till tåg och bussar. Centret har en mycket behaglig och lugnande atmosfär och ett personligt och engagerat bemötande.

Välkommen att ringa Catharina Hyltén-Cavallius, tel. 0737-20 00 67 eller maila info@naturligtvishalsocenter.se

Boka tid

Om oss

Catharina Hyltén-Cavallius

Söker du hjälp med oro, nedstämdhet, ångest, stress, utbrändhet, depression, fobier eller beroenden?
Eller vill du ha hjälp med kroppsliga besvär som mag- och tarmproblem, PMS, klimakteriebesvär, sköldkörtelproblem, allergier, asthma, eksem eller atrit- och ledsjukdomar?

Jag erbjuder unik och bred kunskap till naturlig läkning och välmående,
genom naturläkemedel, KBT-samtal och mindfulnessträning.

Utbildning

 • Dipl. KBT- och ACT-terapeut
 • Dipl. Bonitolog
 • Mindfulnessledare

Elizabeth Feurst

Samtalscoaching är varken rådgivning eller terapi utan är till för förändring i både privat- och arbetsliv, stärkande av självkänsla, att ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, medvetandegörande av syfte och mål i livet, få insikt om viljan och utveckla den till en kraft att skapa självförtroende, finna mening och balans, ta ansvar för sin hälsa, se det som tjänar och det som begränsar i livet, hitta drivkrafter, ideal och värderingar och få hjälp att hantera problem eller svåra situationer i sitt arbetsliv.

Samtalscoaching innebär att lära människan hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få henne ur kurs.

Det är vägledning som hjälper till att medvetandegöra det som sker, när vi hamnar i olika kriser eller vill ha förändring i vårt liv. Med hjälp av ökad självmedvetenhet, förmåga att välja förhållningssätt, verktyg och metoder blir det som hindrar utveckling synliggjort och förvandlas istället till möjlighet och utveckling. Samtalscoachen använder sig på ett fördjupat sätt av kognitiv psykosyntes.

Samtalscoaching är tidsbegränsat och vi träffas ett bestämt antal gånger. Detta gör vi upp tillsammans när vi ses och upprättar ett kontrakt. Det är Dina behov som styr!

Ingela Westling

Lobsang Dakpa

Ett grundbegrepp inom tibetansk medicin är livsenergi. Så länge denna flödar kommer vi att vara i balans och därmed hälsosamma, starka och livskraftiga.

Tibetansk medicinsk massage syftar till att öka cirkulationen samt stimulera lymfdränage och spänst. Den fungerar både som zonterapi och akupressur på en och samma gång. Genom olika tekniker bearbetas hud, bindväv och muskler samt zoner och akupunkter. Massagen stimulerar och aktiverar de inre organen. Spänningar och blockeringar frigörs på ett naturligt sätt vilket gör att bindväv och muskler kan arbeta fritt. Massagen hjälper kroppens egna självläkande krafter komma igång och ger en total avslappning samt ökat välbefinnande. Andningen blir mer rytmisk, koncentrationsförmågan ökar, sömnen blir bättre och immunförsvaret stärks.

Tibetansk massage ger balans i kroppen, vilket är en förutsättning för att skapa lugn och ro.

Lotta Byrén

Jag håller "MediYoga Antistress" och "MediYoga Balans" med inriktning på att hantera stress vilket vi alla numera har som en del i våra liv. Yogan är ett livsverktyg som gör dig mer medveten om hur du själv fungerar och hur du egentligen vill ha det och hjälper dig att få mer balans i livet.

Dessutom ger yogan många fler effekter bl.a. mjukar upp och stärker kroppen, balanserar hormonerna, förändrar andningsmönstret, sänker blodtrycket, lugnar ner nervsystemet.

Jag har utvecklat en yogapall för att just alla ska kunna känna sig som yogisar även om man inte kan sitta ned helt på mattan. Vi är så olika formade i både höfter och knän. Och för att dessa inte ska ta skada av yogan eller påfrestas i onödan finns de flera höjder att välja på här på vårt Hälsocenter. Du kan läsa mer om mig och yogpallen på www.pallyoga.se.

Jag arbetar också terapeutiskt med yogan, dvs erbjuder individuella samtal där jag fokuserar på just dig och dina problem. Yogans synsätt att se samband mellan obalanser i kroppen och hur de ger sig tillkänna med olika symtom är ett nytt sätt att tänka här i västvärlden, men funnits länge i öst. Du får efter samtalet med mig yogaövningar som är helt anpassade för dig och tränar sedan hemma under 6 veckor, tills vi ses en andra gång. Då träffas vi i ett uppföljningsmöte för att se hur det gått för dig.

Dessutom jobbar jag som coach inom stress, hälsa men även som karriärcoach. Du kanske vill ta reda på vad din kompetens består av och vad du allra helst vill sysselsätta dig med i framtiden?

Yogapass kan du boka på denna sida, medan samtal har jag flexibla tider.

Varmt välkommen att höra av dig!

Utbildning

 • Civilekonom (Högskola)
 • NLP coach (dipl.)
 • Stress- och hälsocoach (dipl.)
 • MediYogalärare/terapeut (dipl.)
 • Kompetensbedömare (cert.)

Louise Angenfelt

Önskar du komma tillrätta med ett specifikt problem eller bär du på en allmän känsla av olust eller av att sitta fast i livet?

Med psykosyntesen som grund kan jag erbjuda dig möjlighten att undanröja det som blockerar dig från att vara den du är. För den som önskar ger jag också healing.

Välkommen till en väg till inre frihet.

Maria Frankel

Mediyoga har förändrat mitt liv, och som Leg sjuksköterska brinner jag för att även andra ska kunna nå sitt bästa jag!Lugn , mjuk yoga och meditation som i Mediyoga är helt fantastiskt!

Utbildning

 • Leg Sjuksköterska
 • Företagssköterska
 • Rehabkonsult
 • Diplomerad Mediyogaterapeut Vidareutbildning i yoga mot depressio
Boka tid
Catharina Hyltén‑Cavallius
Elizabeth Feurst
Ingela Westling
Lobsang Dakpa
Lotta Byrén
Louise Angenfelt
Maria Frankel
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter