MittHav

Projektet ägs av Leander Nordvästra Skåne med Öresund.

Boka tid

  • Havets biologiska mångfald genom ett stereomikroskop

   Eleverna får studera havets biologiska mångfald genom ett stereomikroskop. Minst två lektioner behöver bokas, efter vara andra, samma dag av samma skola.
  • Högstadiet - Marina däggdjur - en anpassning till liv i vatten.

   Vi berättar och visar bilder på våra marina däggdjur. Vad innebär det att vara ett däggdjur i havet, i ofta kalla vatten. Vi pratar om och testar dykreflexen mm. Är det tyst i havet? Hur kommunicerar djuren i havet? Lyssnar på ljud från havet. Vi pratar om buller i havsmiljön och gör experiment kring detta vi pratat om. Det blir även en frågesport under lektionen.
  • Lär känna några havsdjur

   För låg- och mellanstadiet. Marinbiolog kommer till ert klassrum med några djur som lever i havet här utan för. Vi visar bilder och berättar om djuren. Eleverna kommer nära och får också känna på en del av djuren. Vår önskan är att man på mellanstadiet bokar in två lektioner samma dag.
  • Vår blå planet- massor av vatten

   En skola behöver boka in två lektioner efter varandra samma dag. Marinbiolog från oss kommer till ert klassrum, visar bilder, berättar och experimentera med vatten. Vi börjar med en vattenmolekyl och hur vatten beter sig.
   Vi måste vara rädda om vattnet, det är livsviktigt för oss och allt levande.. De finns olika vatten, söt-, salt-, brackvatten, går allt vatten att dricka? Var finns allt vatten, i havet, i marken eller kanske i luften? Vad händer när det hamnar plast i våra vatten?
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter