Anhörigdag
Som anhörig är det lätt att känna maktlöshet, rädsla och stress när någon nära får en cancerdiagnos. De egna behoven glöms, man kan känna otillräcklighet och oro. Att få kunskap kring din situation och att dela erfarenheter med andra ger ökat välmående.

Onlinebokningen är för närvarande stängd

Skicka e-post eller ring oss för mer information.