Kunskapscentrum Nordost

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning.

Vägledarens uppgift är att guida dig kring frågor som rör utbildning och yrkesval. I ditt möte med vägledaren samtalar vi om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med vägledningssamtalet är att du ska bli medveten om dig själv och vilka alternativ som finns. Du får underlag för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut så att du kan gå vidare in i framtiden.

Vill du studera hos oss och undrar över hur ansökningsprocessen går till, vilka kursstarter vi har, hur det fungerar att studera på distans eller hur du beställer betyg?
För sådana frågor av informationskaraktär ska du inte boka en samtalstid med en studievägledare. Du kan hitta svaren direkt på vår hemsida; https://kunskapscentrumnordost.se/vanliga-fragor/

Boka tid

Skicka e-post eller ring oss för mer information.
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter