Hunnebergs Naturskola

På Hunnebergs Naturskola får eleverna spännande upplevelser, känsla för och kunskap om naturen. Insikt i att vi lever i ett växelspel med naturens krafter och kroppar. Naturskolan är ett komplement till skolans ordinarie undervisning. Aktiviteterna är direkt kopplade till skolans styrdokument; främst det centrala innehållet och kursmålen. Naturskolan ger också inspirationskurser som fortbildning för skolans pedagoger och andra intresserade. Den hållbara utvecklingstanken genomsyrar alla aktiviteterna.

Boka tid

 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter