Hunnebergs Naturskola

På Hunnebergs Naturskola får eleverna spännande upplevelser, känsla för och kunskap om naturen. Insikt i att vi lever i ett växelspel med naturens krafter och kroppar. Naturskolan är ett komplement till skolans ordinarie undervisning. Aktiviteterna är direkt kopplade till skolans styrdokument; främst det centrala innehållet och kursmålen. Naturskolan ger också inspirationskurser som fortbildning för skolans pedagoger och andra intresserade. Hållbar utveckling och rörelse genomsyrar alla aktiviteterna.

Boka tid

 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter