Bokningsvillkor Magnus Hjerpe, Helahuma

Du behöver avboka senast 1 dygn innan.Uteblivet besök, sen ankomst eller sen avbokning debiteras.

Behandling av personuppgifter hos Helahuma hypnos<br /> <br /> När du bokar tid hos mig och kryssar i rutan ”Jag samtycker till att Magnus Hjerpe, Helahuma behandlar mina personuppgifter” ger du mig ditt samtycke till att jag behandlar de personuppgifter som jag behöver för att uppfylla mitt avtal med dig.<br /> <br /> De personuppgifter du anger vid din bokning behandlas med sekretess och hög datasäkerhet genom detta bokningssystem. När du gör din bokning skapas en användarprofil för dig med dina personuppgifter, inloggningsuppgifter och uppgifter om tidigare och kommande bokningar. Du kan själv logga in på din användarprofil för att boka/omboka/avboka tider och redigera dina personuppgifter.<br /> <br /> Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR behöver jag inhämta ett uttryckligt samtycke från dig för att få behandla uppgifter om din hälsa. Under din första session ber jag dig därför att skriva under ett samtycke till journalhantering. Har vi videosamtal (Skype/Zoom) får du istället ett mejl från mig som jag ber dig att svara på.<br /> <br /> Jag har tystnadsplikt vilket innebär att jag hanterar dina personuppgifter och journalanteckningar om dig med fullständig sekretess.<br /> <br /> Journalanteckningar gör jag under och efter våra hypnossessioner. Jag gör noteringar om det som sagts under sessionen, vad vi har gjort, egna reflektioner över resultatet av sessionen samt idéer inför eventuell uppföljningssession.<br /> <br /> Jag förvarar alla journalanteckningar inlåsta i kassaskåp som endast jag har tillgång till. Jag sparar i regel journalanteckningar i två år efter klientens sista session, så att jag enkelt kan påminna mig om vad som redan har sagts och vad vi har jobbat med om klienten skulle vilja ha en uppföljande session.<br /> <br /> Efter två år destruerar jag journalanteckningarna och jag raderar då också klientens personuppgifter i bokningssystemet. Min inkorg för e-post rensar jag regelbundet och e-post om klienters hälsa sparar jag i högst 2 månader.<br /> <br /> Du har möjlighet att begära att få se mina journalanteckningar om dig och/eller begära att jag destruerar dem. Om du anser att jag har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål hos Datainspektionen.<br /> <br /> Jag som är personuppgiftsansvarig heter Magnus Hjerpe. Mitt organisationsnummer är 750215-4136 och du kan kontakta mig via e-post magnus.hjerpe@helahuma.se eller mobil 0736-403628.
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter