Harmonigården i Höllviken

SPA - Konferens - Friskvård

Boka tid

 • Ansiktsbehandling

  • Mia: Ansiktsbehandling Eco AntiAge

   795 kr
   En ekologisk och naturlig behandling som ger mycket fukt och näring baserad på Cicameds produkter som har en läkande och vårdanden effekt.
   Produkter speciellt för mogen hud.
   I denna beh. anv. jag en frimator-maskin med borstar som djuprengör huden.
   Rengöring, peeling, ANSIKTSMASK, ögon creme, uppstramande fuktgel, ansikts creme & ansiktsolja och en härligt avslappnande massage och lymfstrykning av ansikte och dekolletaget. Jag använder även YL:s fantastiska aromaoljor i denna behandling.
   Relax för kropp & själ!
   Plock av bryn om så önskas.
   (Ej portömning)
  • Mia: Ansiktsbehandling Eco Facelift

   750 kr
   Med Access FaceLift har du möjlighet att både föryngra och lyfta din hud i ansiktet och dessutom förbättra hela din livskvalité UTAN injektioner!
   Vad mer är möjligt sen?
   Lätt ansiktsrengöring före behandlingen, djupverkande mask. Ett härligt serum masseras in under & efter behandlingen.
   Produkter som används är Från Cicamed.
   (Ej brynplock och portömning i facelift beh.)
  • Mia: Ansiktsbehandling Eco. Clean DeLux

   695 kr
   En ekologisk och naturlig behandling som ger mycket fukt och näring baserad på Cicameds produkter som har en läkande och vårdanden effekt.
   I denna beh. anv. jag en frimator-maskin med borstar som djuprengör huden.
   Rengöring, peeling, ANSIKTSMASK, ögon creme, uppstramande fuktgel, ansikts creme & ansiktsolja och en härligt avslappnande massage och lymfstrykning av ansikte och dekolletaget. Jag använder även YL:s fantastiska aromaoljor i denna behandling.
   Relax för kropp & själ!
   Plock av bryn om så önskas.
   (Ej portömning)
  • Mia: AnsiktsKur Eco

   595 kr
   En ekologisk och naturlig behandling som ger mycket fukt och näring baserad på Cicameds produkter som har en läkande och vårdanden effekt. Rengöring, peeling, ANSIKTSMASK, ögon creme, uppstramande fuktgel, ansikts creme & ansiktsolja och en härligt avslappnande massage och lymfstrykning av ansikte och dekolletaget. Jag använder även YL:s fantastiska aromaoljor i denna behandling.
   Energi för kropp & själ!
   Plock av bryn om så önskas.
   (Ej portömning)
 • Kognitiv beteendeterapi

  • Kognitiv beteendeterapi KBT

   900 kr
   Den kognitiva beteendeterapin (KBT) är en relativt ny form av psykoterapi i stark utveckling. Inom KBT:n utgår vi från att tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden hänger samman och påverkar varandra. Olika varianter av KBT har utvecklats för dem flesta typer av mänskliga livsproblem.

   Individuell samtalsterapi handlar om att stärka relationen med dig själv och ofta med en vilja till att skapa en livsförändring. Fokus i samtalen kan vara allt från vardagslivets frågeställningar till en önskan om en omorientering, en gemensam kraftansamling och vidareutveckling för dig som individ – eller få stöd och hjälp med att skaffa dig mentala magrutor överlag. Du får hjälp att utveckla din personliga potential som i sin tur ofta skapar en högre livskvalitet och utvecklade relationer till personer i din närhet.

   Nytt för 2019:

   Kombinationen "KBT & Kom-igång-med-träningen" samt kombinationen "KBT & Viktminskning" erbjuds som individualsession såväl som i grupp. Ta gärna kontakt ifall du är intresserad av detta.
  • Acceptance and Commitment Therapy ACT

   900 kr
   ACT handlar om att i grunden lägga om ditt perspektiv i form av att få till stånd en avgörande förändring i ditt sätt att handskas med dina personliga erfarenheter. ACT är en behandlingsform som gör att det går att komma åt problemen så att de inte längre hindrar dig från att verkligen börja leva ditt liv- denna förändring kan för vissa ske överraskande snabbt.
   Teknikerna som används inom ACT involverar tre övergripande kategorier; medveten närvaro, acceptans och grundläggande värderingar. En ACT-behandling innefattar mycket arbete med metaforer; liknelser och bilder från områden där du känner dig hemma, vilket i sin tur lite lättare kan skapa nya insikter.

   Nytt för 2019:

   Kombinationen ”ACT & Yoga” erbjuds i grupp. Ta gärna kontakt ifall du är intresserad av detta.
  • Dialektisk Beteendeterapi DBT Färdighetsträning

   500 kr
   Dialektisk beteendeterapi (DBT) kretsar kring att lära sig färdigheter i medveten närvaro, relationsfärdigheter, färdigheter i att reglera känslor samt att stå ut när det är svårt. Målet med färdighetsträning är att bygga upp motståndskraft mot svårigheter och att skapa det liv som du upplever som värt att leva. Du lär dig att förändra oönskade beteenden, känslor, tankar och händelser som orsakar dig smärta, lidande och problem; och hur det går att leva i nuet och acceptera det precis som det är. DBT rekommenderas för klientkategorier med svårigheter att reglera starka känslor te x vid missbruk, bulimi, hetsätningsstörning, posttraumatisk stresstörning. Färdighetsträningen kan hjälpa dig om du önskar förbättra ditt liv, ta dig ur situationer som en tids psykisk ohälsa har skapat som exempelvis en större passivitet, försämrade relationer, undvikandebeteenden som i sin tur har lett till svårigheter att klara av arbete.
  • Enstaka, vägledande samtalskonsultation

   500 kr
   Samtalskonsultation som inte involverar terapi.
   Du kanske behöver ett vägledande samtal med någon som är neutral i den uppkomna situationen.
   Du behöver inte alltid råd. Ibland behöver du bara en hand att hålla, ett öra som lyssnar och någon som förstår dig.
  • Integrativ beteendeterapi för par IBCT

   1 200 kr
   Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT) är en väletablerad behandlingsform med starkt vetenskapligt stöd. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartlägger vi hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. Acceptansen handlar om förhållningssättet till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten såsom den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Vi använder oss av handfasta beteendeterapeutiska metoder för att åstadkomma förändring. Med utgångspunkt att förlåta och förstå istället för att anklaga och bli arga på varandra så försöker vi hitta nya mer konstruktiva vägar genom att samarbeta. Det nya förhållningssättet prövas och utvärderas efter hand. Metoden är användbar i alla slags relationer med olika sorters konflikter där parter inte kan komma överens.

   De tillfällen som involverar en klient åt gången: 900 kronor, 60 minuter

   Vid intresse av ICBT för par i FÖREBYGGANDE syfte -en gång i månaden under ett års tid - var vänlig och ta kontakt för ett så smidigt upplägg som möjligt.
  • Naturbaserad terapi NBT

   900 kr
   Denna form av samtalsterapi sker tillsammans med sinnesintrycken från naturen som påverkar oss på ett djupare plan; naturens beröring skänker känslor och information som här medvetandegörs. Inom denna metod skräddarsys terapin efter din nuvarande livssituation med multimodala sinnesupplevelser med ett fokus på din barndoms natur. Varje landskapsform har en spegelverkan inom oss och favoritlandskapet förbinder oss ofta med teman som är förknippade med barndomen. Du får som klient en möjlighet att vinna en fördjupad relation till livet och på vägen efter sökandet av återhämtning, avkoppling, livsenergi och spirituell erfarenhet kan du lättare komma vidare. Med symboliska aktiviteter i naturen nås kontakten med den yttre och den inre verkligheten med en lustfylld sinnesstimulering som är central inom NBT. NBT är effektiv, kort, lösningsorienterad, klientfokuserad, pragmatisk, med fokus på välbefinnande, motiverande och angenäm.

Om oss

01 Birgitta Björkman

Hej!
Jag heter Birgitta Björkman och äger Harmonigården. Jag är legitimerad sjuksköterska i botten och har vidareutbildat mig inom friskvård och är dessutom bl.a. dipl. massör och stressterapeut, cert QINOpraktikterapeut och master, dipl. BARS terapeut.

Min vision med Harmonigården är att utifrån ett holistiskt perspektiv erbjuda alla bästa möjliga friskvård och smärtbehandling i samarbete med Region Skåne i lugn och harmonisk miljö.

Vi som arbetar på Harmonigården gör alltid vårt yttersta för att Du som kund eller patient ska bli nöjd!

Andy Lindgren

Hälsa och friskvård har alltid varit ett stort intresse i mitt liv. Jag brinner för att hjälpa andra och försöker alltid att utgå ifrån ett helhetstänk för att hitta orsaken till just dina besvär. Till mig är du välkommen oavsett om det gäller akuta och/eller långvariga smärtor/besvär eller bara en välgörande massage.

Har du frågor angående mina kompetenser eller om jag kan hjälpa just Dig, är du välkommen att höra av dig till info@andylindgren.se eller ringa/smsa: 0708-762306

Varmt välkommen att boka tid/Andy Lindgren

Utbildning

 • Certifierad massör
 • Massageterapeut
 • Diplomerad i kiroterapi
 • Diplomerad i Acunova (akupunkturmetod)
 • Diplomerad i dornmetoden (mjuk form av ledjustering)
 • Balkefors ortopediska inlägg
 • Kraniosakral terapeut
 • Pågående utbildning till homeopat

Anna Adevi

Både du och jag vet att livet innehåller medgång såväl som motgång, glädje och sorg, utvecklingsmöjligheter och svårigheter. Under vissa perioder gör oro, ledsenhet och förvirring att vi behöver reflektera och få hjälp att förstå våra känslor. Som KBT-terapeut erbjuder jag en trygg plats att bearbeta psykologiska och relationella problem och för utveckling av personliga egenskaper och förmågor. Till mig är du välkommen oavsett om du har hamnat i en akut livskris eller helt enkelt vill utvecklas vidare i din livsoptimering. Jag värnar mycket om vikten av ett autentiskt möte i terapin. Relationen oss emellan, den terapeutiska alliansen, har en avgörande roll för framgång i förändringsarbetet. Min ledstjärna är att vara lyhörd och respektfull utan förutfattade meningar eller fördomar. Mina styrkor som samtalsterapeut är närvaro i rummet, ett kärleksfullt seende, lyhördhet, lugn och trygghet med en god förmåga att se sammanhang. Med stor ödmjukhet för mina klienter och min yrkesroll jobbar jag kontinuerligt med att förvalta och utveckla min kompetens.

Utbildning

 • Doktor i psykologi med grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Birgitta Jonsson

Redan som barn ifrågasatte jag allt som jag såg i min vardag, speciellt det som inte var bra och lyckligt. Utifrån mina egna livserfarenheter så har jag lärt mig så mycket om livet och detta har också guidat mig till mina utbildningar och min egen utveckling. Jag är en sökare, är nyfiken och har alltid intresserat mig för det som aldrig nämns, syns eller talas om.

Egentligen handlar det om visdom, denna innerliga källa till allt gott, där vi kan finna vad vi behöver för att må bra, utvecklas och nå våra mål här i livet. Denna källa har vi alla tillgång till. För att komma dit måste man börja lyssna innåt. Det är nu det börjar bli spännande med livet och allt vi får uppleva.

Utbildning

 • ICF Dpl Life Coach
 • Cert. Terapeut Sorgbearbetning

Camilla Ihse

Jag brinner för att lära ut hur man kan med medvetenhet, självkännedom och enkla verktyg må och fungera bättre i sin vardag och i sitt livspussel.

Utbildning

 • Kandidatexamen med psykologi och pedagogik i huvudämnen
 • 18 års erfarenhet inom HR sista åren som Personalchef innefattade bland annat rehabiliteringar, ledarskapsfrågor, rekryteringar och olika HR projekt
 • Diplomerad stress- och avspänningspedagog med kognitiv inriktning
 • Mindfulnessinstruktör
 • Personlig mental tränare (klar våren 2019)

Mia Svanholm

Naturligt, ekologiskt och rena produkter är viktigt för mig, både privat och att kunderna ska få det bästa ur mitt och Harmonigårdens perspektiv.

Jag har lugna mjuka avslappnande behandlingar som verkligen passar alla.

Raindrop är mycket bra för stela och ömma muskler och leder.Den hjälper fantastiskt mot stressad kropp och själ.

Jag började arbeta på Harmonigården 2012 med Antistressbehandlingar.
2014 började jag också med hudvård och spabehandlingar.

Den Livserfarenhet jag har samlat på mig genom åren ger Dig en helhetsupplevelse i avslappnande syfte för kropp och sinne och varje behandling blir individuellt anpassad!

Varmt välkommen att boka tid!

Utbildning

 • -Diplom:
 • Ansiktsbehandlingar
 • Bodyscrub
 • Spabehandlingar
 • Avslappninsmassage
 • Raindropsmassage
 • -Cert:
 • AccessBars x3
 • Anitstressbehandling
01 Birgitta Björkman
Andy Lindgren
Anna Adevi
Birgitta Jonsson
Camilla Ihse
Mia Svanholm
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter