Linköpings universitet

Boka tid

Om oss

Anna Bergman

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Anna Maria Blomgren - Campus Norrköping

Campus Norrköping, Kåkenhus, Plan 5, rum K6541
Socionomprogrammet och masterkurser i socialt arbete.

Birgitta Lönning

Campus Valla, Hus Key, plan 3.
Studievägledare för filosofi, historia, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och kandidatprogrammet i kulturvetenskap.

Gunilla Christiansen

Studievägledare för ämnena
Engelska
Franska
Spanska
Svenska språket
Tyska
Litteraturvetenskap
Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier

Jag sitter i Key-huset, 2 tr upp, rum 4223
Campus Valla, Linköping

Ida Ekström (Norrköping)

Studievägledare för:
Miljövetarprogrammet
Samhällsplanerare
Child Studies
Gender Studies
Fristående kurs i geografi

Besöksadress Linköping:
Mäster Mattias väg
Temahuset, rum C:211 (mån-ons)

Besöksadress Norrköping:
Norra Grytsgatan 10 a
Kopparhammaren 2, plan 3, rum 3014 (tors-fre)

Ida Ekström (Linköping)

Studievägledare för:
Miljövetarprogrammet
Samhällsplanerare
Child Studies
Gender Studies
Fristående kurs i geografi

Besöksadress Linköping:
Mäster Mattias väg
Temahuset, rum C:211 (mån-ons)

Besöksadress Norrköping:
Norra Grytsgatan 10 a
Kopparhammaren 2, plan 3, rum 3014 (tors-fre)

Isak Hietala

Visiting adress: B house, level 3, entrance 27, room 3E:471.

Janna Aanstoot

Jag har en del av min tjänst i Språkverkstaden och är legitimerad logoped. Jag har specialkompetens i Svenska som andraspråk men också dylexi och högfungerande autism.

När du söker hjälp hos mig vill jag att du även skickar med följande information:

Namn på kurs/utbildning
Namn på uppgiften
Specifikt vad du behöver hjälp med.

janna.aanstoot@liu.se

Utbildning

  • Fil kand i allmän språkvetenskap
  • Med mag i logopedi/leg. logopedi
  • Fil dr. i handikappvetenskap

Jeanette Sjöström

Jag arbetar som studievägledare på lärarprogrammen Campus Norrköping.
Förskollärarprogrammet

Jennie Wallin

Studievägledare för Etik, Socialantropologi, Litteraturvetenskap, Svenska språket, Svenska som andraspråk, Slöjd, Formgivning, Drama, Ledarskap, Utomhuspedagogik samt Aspirantutbildningen för utländska akademiker.

Jonas Johansson

Studievägledare för programmen Kultur, samhälle och mediegestaltning, Samhälls- och kulturanalys och för kurser i Svenska för utländska studenter.

Justyna Jonsson

Jag arbetar som studievägledare för:

Ämneslärarprogrammet 7-9 och Gy
Internationell koordinator för utresande studener (lärarprogrammen)

Du hittar mig på campus Valla, D-huset rum 35:228.

Ingång 31 i hus D. Gå till vänster i den mörkblåa korridoren och sväng sedan till höger. Gå igenom hela blåa och sedan hela röda korridoren (kanslierna för TFK och KFU). När du kommer till stor öppen yta sväng till vänster, tredje dörren till vänster.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Katarina Isotalo

Alla samtal sker nu vi Zoom.

Studievägledare för
Kognitionsvetenskapliga programmen
och
Child Studies
Gender Studies

Kristin Sjölander

Jag arbetar som studievägledare fär Ämneslärarprogrammet och KPU.

Campus Valla, Hus D Rum 35:226

Ingång 31 i hus D. Gå till vänster i den mörkblåa korridoren och sväng sedan till höger. Gå igenom hela blåa och sedan hela röda korridoren (kanslierna för TFK och KFU). När du kommer till stor öppen yta sväng till vänster,andra dörren på högra sidan.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Malin Gröndahl Maass

Studievägledare för
Internationella civilekonomprogrammet
Politices kandidatprogrammet
Masterprogrammet i nationalekonomi

Maria Thunborg

Språkverkstaden

Marie Hedberg

Jag arbetar som studievägledare på lärarprogrammen Campus Norrköping.
Grundlärarprogrammet fritidshem
Grundlärarprogrammet F-3


Besöksadress:
Täppan plan 5
Rum:5018c
Campus Norrköping

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGE VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Marie-Louise Höög

Du är välkommen att boka tid hos mig för att få hjälp med dina akademiska texter eller muntliga framföranden på svenska eller engelska.

Monica Larsson

Jag arbetar som studievägledare för:

Grundlärarprogrammet F-3 campus Valla
Grundlärarprogrammet 4-6
Yrkeslärarprogrammet
Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik
Lärarlyftet

Du hittar mig på campus Valla, D-huset rum 35:230.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Pernilla Ahrén

Just nu sker alla samtal via telefon eller zoom.

Studievägledare för följande utbildningar:

Psykologprogrammet
Psykoterapeutprogrammet
Beteendevetenskaplig grundkurs, BVG
Fristående kurser inom psykologi, handikappvetenskap, sociologi, pedagogik, psykoterapi samt Ledning och strategiskt personalarbete.

Besöksadress:
Hus D, plan 3, rum 35:327
Campus Valla, Linköping
pernilla.ahren@liu.se

Ulrika Axelsson

Jag arbetar som retoriklärare och handledare i Språkverkstaden på LiU. Mitt specialintresse är talängslan och hanterandet av nervositet i samband med att exponera sig inför en publik. Se boken Talängslan (2011). Jag coachar studenter i grupp på våga tala-kurser men även individuellt inför enskilda presentationer. Jag handleder också studenter i akademiskt skrivande, utan någon speciell inriktning.

Utbildning

  • Fil. mag. i svenska och retorik. Gymnasielärarexamen i historia och svenska. Våga tala-utbildning (Uppsala universitet) Mental träning (Skandinaviska ledarhögskolan, Unestål).

Åsa Carmesten

Studievägledare för:
Affärsjuridiska kandidatprogrammet inkl Europainriktning
Affärsjuridiska masterprogrammet inkl Europinriktning
Fristående kurser inom Affärsjuridik, Företagsekonomi och Nationalekonomi

Besöksadress:
Campus Valla, Hus A, ingång 19
Rakt fram i korridoren på bv (IEI studievägledning)
Anna Bergman
Anna Maria Blomgren ‑ Campus Norrköping
Birgitta Lönning
Gunilla Christiansen
Ida Ekström (Norrköping)
Ida Ekström (Linköping)
Isak Hietala
Janna Aanstoot
Jeanette Sjöström
Jennie Wallin
Jonas Johansson
Justyna Jonsson
Katarina Isotalo
Kristin Sjölander
Malin Gröndahl Maass
Maria Thunborg
Marie Hedberg
Marie‑Louise Höög
Monica Larsson
Pernilla Ahrén
Ulrika Axelsson
Åsa Carmesten
Skola och utbildning > Linköpings universitet
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter