Linköpings universitet

Boka tid

 • Filosofiska fakulteten

  • Exchange studies / Utbytesstudier (International coordinator)

   Online meeting. You will receive a link via email.
  • Studievägledning Pernilla Ahrén

   I nuläget sker alla samtal per telefon eller via appen Zoom. Obs: Ange gärna i kommentaren i bokningen om du önskar videomöte (Zoom) eller vill att jag ringer upp på bokad tid.

   (Besöksadress Hus D, plan 3, rum 35:327, skylt mot IBL Studievägledning)
  • Studievägledning Anna Maria Blomgren

   JUST NU SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON.
  • Studievägledning Åsa Carmesten

   JUST NU SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON DÄR JAG RINGER UPP.
  • Studievägledning Gunilla Christiansen

   JUST NU SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON
  • Studievägledning Ida Ekström Linköping, 30 min

   TILLS VIDARE SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON ELLER VIDEOMÖTE.

   UNTIL FURTHER NOTICE ALL MEETINGS WILL BE HELD VIA PHONE OR ONLINE (VIA TEAMS OR ZOOM).

   Vänligen ange i bokningen om du önskar videomöte eller telefonmöte.

   Please write in your booking if you would like a phone call or an online meeting.

   Studie- och yrkesvägledning främst för studenter inom eller intresserade av:
   Study and career guidance for students within or interested in:

   Samhällsplanerarprogrammet
   Strategic Urban and Regional Planning
   Gender Studies
   Child Studies
   Geografi

   T.ex. information om behörighets- och urvalsregler,
   studieplanering, information om utlandsstudier, reflektion kring studier och yrkesval, karriärmöjligheter,
   stöttning i din studiesituation utifrån dina individuella förutsättningar.

   For example; information about programme specific requirements and selection rules, study planning, information about studies abroad,
   reflections on your study and career choices, career opportunities, support in your studies with regards to your personal situation.
  • Studievägledning Ida Ekström Linköping 45-60 min

   TILLS VIDARE SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON ELLER VIDEOMÖTE.

   UNTIL FURTHER NOTICE ALL MEETINGS WILL BE HELD VIA PHONE OR ONLINE (VIA TEAMS OR ZOOM).

   Vänligen ange i bokningen om du önskar videomöte eller telefonmöte.

   Please write in your booking if you would like a phone call or an online meeting.

   Studie- och yrkesvägledning främst för studenter inom eller intresserade av:
   Study and career guidance for students within or interested in:

   Samhällsplanerarprogrammet
   Strategic Urban and Regional Planning
   Gender Studies
   Child Studies
   Geografi

   T.ex. information om behörighets- och urvalsregler,
   studieplanering, information om utlandsstudier, reflektion kring studier och yrkesval, karriärmöjligheter,
   stöttning i din studiesituation utifrån dina individuella förutsättningar.

   For example; information about programme specific requirements and selection rules, study planning, information about studies abroad,
   reflections on your study and career choices, career opportunities, support in your studies with regards to your personal situation.
  • Studievägledning, Ida Ekström, Norrköping, 30 min

   TILLS VIDARE SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON ELLER VIDEOMÖTE.

   UNTIL FURTHER NOTICE ALL MEETINGS WILL BE HELD VIA PHONE OR ONLINE (VIA TEAMS OR ZOOM).

   Vänligen ange i bokningen om du önskar videomöte eller telefonmöte.

   Please write in your booking if you would like a phone call or an online meeting.

   Studie- och yrkesvägledning främst för studenter inom eller intresserade av:
   Study and career guidance for students within or interested in:

   Miljövetarprogrammet
   MSc in Science for sustainable development

   T.ex. information om behörighets- och urvalsregler,
   studieplanering, information om utlandsstudier, reflektion kring studier och yrkesval, karriärmöjligheter,
   stöttning i din studiesituation utifrån dina individuella förutsättningar.

   For example; information about programme specific requirements and selection rules, study planning, information about studies abroad,
   reflections on your study and career choices, career opportunities, support in your studies with regards to your personal situation.
  • Studievägledning, Ida Ekström, Norrköping, 45-60 min

   TILLS VIDARE SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON ELLER VIDEOMÖTE.

   UNTIL FURTHER NOTICE ALL MEETINGS WILL BE HELD VIA PHONE OR ONLINE (VIA TEAMS OR ZOOM).

   Vänligen ange i bokningen om du önskar videomöte eller telefonmöte.

   Please write in your booking if you would like a phone call or an online meeting.

   Studie- och yrkesvägledning främst för studenter inom eller intresserade av:
   Study and career guidance for students within or interested in:

   Miljövetarprogrammet
   MSc in Science for sustainable development

   T.ex. information om behörighets- och urvalsregler,
   studieplanering, information om utlandsstudier, reflektion kring studier och yrkesval, karriärmöjligheter,
   stöttning i din studiesituation utifrån dina individuella förutsättningar.

   For example; information about programme specific requirements and selection rules, study planning, information about studies abroad,
   reflections on your study and career choices, career opportunities, support in your studies with regards to your personal situation.
  • Studievägledning Malin Gröndahl Maass

   I NULÄGET SKER ALLA SAMTAL VIA ZOOM.
  • Studievägledning Isak Hietala - All meetings via Zoom or phone

   Due to the current situation with covid-19, all meetings occur via Zoom or phone. A separate invitation will be sent to you.
  • Studievägledning Katarina Isotalo

   ALLA SAMTAL SKER NU VIA ZOOM ELLER TEAMS. OM DU HELLRE VILL HA SAMTAL VIA TELEFON MEDDELA DETTA I DIN BOKNING.

   UNTIL FURTHER NOTICE ALL MEETINGS WILL BE HELD ONLINE (VIA TEAMS OR ZOOM). PLEASE LET ME KNOW IN THE BOOKING IF YOU WOULD RATHER HAVE ME CALL YOU VIA TELEPHONE.
  • Studievägledning Jonas Johansson

   Just nu sker alla samtal via telefon/at the moment all meetings are held by phone.
  • Studievägledning Birgitta Lönning

   JUST NU SKER ALLA SAMTAL VIA TELEFON.
   Du är välkommen att ringa mig på din bokade tid på tel 013-281082
  • Studievägledning Jennie Wallin

   Studievägledare för etik, slöjd, idrott och hälsa, körsång, socialantropologi, svenska som andraspråk, masterprogram i Medieproduktion för humanister och samhällsvetare, masterprogram Applied Ethics samt aspirantutbildningen för utländska akademiker. ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Om oss

Anna Bergman

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Anna Maria Blomgren - Campus Norrköping

Campus Norrköping, Kåkenhus, Plan 5, rum K6541
Socionomprogrammet och masterkurser i socialt arbete.

Birgitta Lönning

Campus Valla, Hus Key, plan 4, rum 4226.
Studievägledare för filosofi, historia, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och kandidatprogrammet i kulturvetenskap.

Gunilla Christiansen

Studievägledare för ämnena
Engelska
Franska
Spanska
Svenska språket
Tyska
Litteraturvetenskap
Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier

Jag sitter i Key-huset, 2 tr upp, rum 4223
Campus Valla, Linköping

Ida Ekström (Norrköping)

Studievägledare för:
Miljövetarprogrammet
Samhällsplanerare
Child Studies
Gender Studies
Fristående kurs i geografi

Besöksadress Linköping:
Mäster Mattias väg
Temahuset, rum C:211 (mån-ons)

Besöksadress Norrköping:
Norra Grytsgatan 10 a
Kopparhammaren 2, plan 3, rum 3014 (tors-fre)

Ida Ekström (Linköping)

Studievägledare för:
Miljövetarprogrammet
Samhällsplanerare
Child Studies
Gender Studies
Fristående kurs i geografi

Besöksadress Linköping:
Mäster Mattias väg
Temahuset, rum C:211 (mån-ons)

Besöksadress Norrköping:
Norra Grytsgatan 10 a
Kopparhammaren 2, plan 3, rum 3014 (tors-fre)

Isak Hietala

Visiting adress: B house, level 3, entrance 27, room 3E:471.

Jennie Wallin

Studievägledare för Etik, Socialantropologi, Litteraturvetenskap, Svenska språket, Svenska som andraspråk, Slöjd, Formgivning, Drama, Ledarskap, Utomhuspedagogik samt Aspirantutbildningen för utländska akademiker.

Jonas Johansson

Studievägledare för programmen Kultur, samhälle och mediegestaltning, Samhälls- och kulturanalys och för kurser i Svenska för utländska studenter.

Justyna Jonsson

Jag arbetar som studievägledare för:

Ämneslärarprogrammet 7-9 och Gy
Internationell koordinator för utresande studener (lärarprogrammen)

Du hittar mig på campus Valla, D-huset rum 35:228.

Ingång 31 i hus D. Gå till vänster i den mörkblåa korridoren och sväng sedan till höger. Gå igenom hela blåa och sedan hela röda korridoren (kanslierna för TFK och KFU). När du kommer till stor öppen yta sväng till vänster, tredje dörren till vänster.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Katarina Isotalo

Alla samtal sker nu via telefon, Teams eller Zoom.

Studievägledare för
Kognitionsvetenskapliga programmen
och
Statsvetenskap, fristående kurs


Besöksadress:
Campus Valla, Hus A, rum 219:243, ingång 19
Rakt fram i korridoren på entréplan (IEI studievägledning)

Kristin Sjölander

Jag arbetar som studievägledare fär Ämneslärarprogrammet och KPU.

Campus Valla, Hus D Rum 35:226

Ingång 31 i hus D. Gå till vänster i den mörkblåa korridoren och sväng sedan till höger. Gå igenom hela blåa och sedan hela röda korridoren (kanslierna för TFK och KFU). När du kommer till stor öppen yta sväng till vänster,andra dörren på högra sidan.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Malin Gröndahl Maass

Studievägledare för
Internationella civilekonomprogrammet
Politices kandidatprogrammet
Masterprogram nationalekonomi

Marie Hedberg

Jag arbetar som studievägledare på lärarprogrammen Campus Norrköping.
Grundlärarprogrammet fritidshem
Grundlärarprogrammet F-3
Förskollärarprogrammet

Besöksadress:
Täppan plan 5
Rum:5018c
Campus Norrköping

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGE VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Monica Larsson

Jag arbetar som studievägledare för:

Grundlärarprogrammet F-3 campus Valla
Grundlärarprogrammet 4-6
Yrkeslärarprogrammet
Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Masterprogrammet i pedagogiskt arbete/yngre barns lärande/specialpedagogik
Lärarlyftet

Du hittar mig på campus Valla, D-huset rum 35:230.

ALLA SAMTAL SKER I NULÄGET VIA TELEFON, ZOOM ELLER TEAMS

Pernilla Ahrén

Just nu sker alla samtal via telefon eller zoom.

Studievägledare för följande utbildningar:

Psykologprogrammet
Psykoterapeutprogrammet
Beteendevetenskaplig grundkurs, BVG
Fristående kurser inom psykologi, handikappvetenskap, sociologi, pedagogik, psykoterapi samt Ledning och strategiskt personalarbete.

Besöksadress:
Hus D, plan 3, rum 35:327
Campus Valla, Linköping
pernilla.ahren@liu.se

Åsa Carmesten

Studievägledare för:
Affärsjuridiska kandidatprogrammet inkl Europainriktning
Affärsjuridiska masterprogrammet inkl Europinriktning
Fristående kurser inom Affärsjuridik, Företagsekonomi och Nationalekonomi

Besöksadress:
Campus Valla, Hus A, ingång 19
Rakt fram i korridoren på bv (IEI studievägledning)
Anna Bergman
Anna Maria Blomgren ‑ Campus Norrköping
Birgitta Lönning
Gunilla Christiansen
Ida Ekström (Norrköping)
Ida Ekström (Linköping)
Isak Hietala
Jennie Wallin
Jonas Johansson
Justyna Jonsson
Katarina Isotalo
Kristin Sjölander
Malin Gröndahl Maass
Marie Hedberg
Monica Larsson
Pernilla Ahrén
Åsa Carmesten
Skola och utbildning > Linköpings universitet
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter