Familjeterapeuterna Syd AB Malmö

Hos Familjeterapeuterna Syd erbjuds Du psykoterapi för både individ och familj. Vi använder oss av olika metoder såsom IPT, KBT, och PDT som vi har ackrediterade för genom Region Skåne inom Hälsoval Skåne. Vi tar emot Er antingen privat eller via remiss från Er vårdcentral. Om Du önskar komma via remiss ska Du tala med Din läkare om att Du önskar få hjälp med psykisk ohälsa för besvär såsom depression, nedstämdhet, förlorad livslust och ångestproblematik av olika slag.
Vi erbjuder Familjerådgivning, Familjeterapi, Parterapi, ACT, Integrativ psykoterapi och EFT i privat regi.
Vi har en gedigen erfarenhet av samtal med människor i kris. Victoria, Ida, Anna, Sofia, Karin, IngMarie, Therese, Ulrika och Johan tar emot både privata kunder och kunder med remiss. Lippe, Ann, Bryndis, Elin, Anne-Christine, Moa, Tobias, Caroline, Emma, Pelle och Linda tar emot privatbetalande kunder samt Familjerådgivning Höganäs.

Boka tid

Om oss

Ann Madsen

Legitimerad Integrativ Psykoterapeut, Diplomerad Uttryckande konstterapeut,
Legitimerad distriktssköterska, Diplomerad Elisabeth Kὔbler -Ross facilitator, USA, Medlem av det globala nätverket www.externalizationworkshops.com specialiserad i uttryckande psykoterapi – sjukdom som en vändpunkt. Life, loss, transition and healing! Sorg, kris, depression, ångest, smärta och stress reaktioner. Livets brytpunkter.

Utbildning

 • Leg MPF Psykoterapeut
 • Dipl Uttryckande Konstterapeut
 • Leg Distriktssköterska

Anna Nordström

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, har avtal med Region Skåne men erbjuder även privat psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av samtalsbehandling med vuxna, unga vuxna samt par. Jag arbetar utifrån ett intersubjektivt och relationellt perspektiv med särskilt fördjupade kunskaper i teorier om anknytning, affekter och mentalisering.

Psykoterapi är en behandlingsform som innebär att man träffas för återkommande samtal under en kortare eller längre tid. Tillsammans med en psykoterapeut arbetar man med ett utforskande och reflekterande kring sig själv och sin livssituation, söker förståelse, sammanhang och mening. Man kan söka psykoterapi av olika skäl, oftast är det när man hamnat i en situation där ens möjlighet och förmåga inte är tillräcklig och man önskar hjälp. Man kan uppleva ett lidande i form av ångest och/eller nedstämdhet/depression som kommer till uttryck i olika symtom som t. e. x. återkommande grubblerier, oro, sömnsvårigheter, utmattningssymtom, relationsproblem. I psykodynamisk psykoterapi strävar man efter att ge utrymme till självreflektion och skapa ökad förståelse kring sitt inre och yttre liv. Målet är inte att endast bota eller lindra olika symtom utan att även arbeta med grunden till att symtomen uppkommit, söka förståelse för hur symtomen hänger samman med en nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter.

Jag tar emot för individuella psykoterapier samt parterapier.


Välkommen!

Utbildning

 • Leg. Psykoterapeut, psykodynamisk inriktning
 • Steg I Grundläggande utbildning i psykoterapi, psykodynamisk inriktning
 • Pre-Core ISTDP
 • IPT B-nivå
 • Socionomexamen

Anna Olsson

Jag har studerat västerländsk medicin i ca 5 år till bl.a. leg. Arbetsterapeut och Master i medicinsk vetenskap samt arbetat inom vården i Sverige och utomlands. Under mitt arbete inom vården, studier inom medicin i Sverige samt utomlands och utifrån egna erfarenheter som patient, har jag lärt mig att vården här är bra vid akuta samt fysiska skador, men då problemen är av annan karaktär till exempel inre eller mer komplexa krävs en mer holistisk behandling för att tillfriskna vilket det tyvärr ännu saknas kunskap om inom konventionella vården idag. Mitt intresse har därför vuxit för det som kallas för alternativ och komplementär medicin både i behandlande syfte samt inom forskning. Här integreras bl.a. österländsk och västerländsk medicin. Detta har lett till att jag utbildat mig och arbetar med olika metoder samt deltagit i forskningsprojekt inom området. Jag har bl.a. studerat och arbetat med medicinsk akupunktur på karolinska institutet samt inom forskning, NADA och öronakupunktur då jag arbetat inom psykiatrin och medicinsk yoga och mindfulness inom företagshälsovård, på psykiatrisk enhet samt inom primärvård och smärtrehabilitering. Jag har även studerat kinesisk medicin på utbytes resa till universitet i Kina.
Mina behandlingar är holistiska och kan användas både ur behandlande syfte för att återfå hälsa såväl som ur preventivt syfte för att motverka ohälsa.
Här på familjeterapeuterna erbjuder jag:
Medicinsk yoga* och mindfulness* grupper till Dig som kund/patient hos familjeterapeuterna: bra komplement till enskilda terapier inom KBT/PDT/IPT (Stress, ångest, depression, samt smärt problematik)

För företag som är intresserade att erbjuda sina anställda förutom stress -, ångest- samt smärthantering bidra även till bättre psykosocial arbetsmiljö, effektivare arbete och mer energi samt bättre hälsa på arbetsplatsen. Öron Akupunktur NADA (mot beroendeproblematik, stress, ångest, sömnproblem m.m.) Medicinsk Kroppsakupunktur (smärta, stress, PMS m.m.

Utbildning

 • Legitimerad Arbetsterapeut
 • Medicinsk yogainstruktör,
 • Mindfulness instruktör
 • Medicinsk akupunktör

Bryndis Stefansdottir

Der kan være mange grunde til at du føler behov for en at snakke med.
Der kan være sygdom hos dig selv eller dine nærmeste.
Dødsfald eller ulykke
Skilsmisse
Stress
Angst
Depression
Seksuelle krænkelser
Følelse af at gå og være utilfreds i livet, uden at være klar over hvorfor.
Forvirring, hvad vil jeg?
Eller også har du bare lyst til at forstå dig selv bedre, både dine tanker og de signaler din krop sender til dig.
Uanset hvad du kommer med, møder jeg dig med det der fylder hos dig. Med nænsomhed og empati.Jeg ved nu at krop og psyke er lige vigtige, når vi forsøger at navigere i vores liv. Når vi bliver udsat for traumatiske oplevelser og efterfølgende evt. tilstande af stress, angst og/eller depression, kan det være fordi kroppen har svært ved at forstå at "faren er overstået". Derfor er det vigtigt at få den rette hjælp, en hjælp der er rettet både mod krop og sind.

Det gør at kroppen tør give slip og resultated bliver vedvarende. Når vi kender vores krops symptomer og ved hvad de fortæller os, har vi nemmere ved at forstå hvad vi har brug for og handle derefter. Vores krop er en kæmpe ressource, når vi tør at mærke efter og gå efter vores behov opstår der samarbejde mellem krop og sind, det giver mulighed for ro og tryghed.

Vores hjerne er plastisk, så når vi opdager at faren er overstået opstår der nye nerveforbindelser og vi får mulighed for at lave nye tanke og handlemønstre. Derfor er jeg fuld af håb,der er altid mulighed for en forandring.

Utbildning

 • 2015 Efteruddannelse "Den eksistentielle indstilling"
 • 2014 Efteruddannelse i kropsterapi v. Meriam Al-Erhayem & Peter Munk
 • 2014 Drømmeworkshop v. Jørgen Groth
 • 2013 Selvstændig terapeut hos Find hele dig
 • 2013 Frivillig terapeut hos Kriminalforsorgen, Exit-København
 • 2013 Færdiguddannet psykoterapeut fra EFT-Instituttet.
 • 2010 Startede på Psykoterapeutisk Institut
 • 1996 Selvstændig hos Tegnestuen Nordlys
 • 1993 Bygningsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektsskole
 • 1982 Women Studies, University of Washington, Seatlle

Erik Fagerberg

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med relationell (PDT) och interpersonell (IPT) inriktning. Efter 25 års erfarenhet av att bedriva psykoterapi kommer jag till Famljeterapeuterna Syd dels som utbildare och handledare inom IPT och dels för att bedriva psykoterapi inom ramen för Vårdval Psykoterapi där du går i psykoterapi med högkostnadsskydd efter remiss från primärvårdsläkare. Jag är ackrediterad för IPT och PDT lång. Naturligtvis är du också välkommen som privatbetalande.

Som psykoterapeut har jag ett stort intresse för hur människan påverkas av sina relationer. Antagligen kommer du till psykoterapin med något speciellt som du önskar arbeta med och det blir startpunkten för vårt arbete. Om du söker längre PDT har det betydelse att jag är en av relativt få som har lång sammanhållen relationell utbildning i Skåne. I relationell psykoterapi (som är en modern variant av psykodynamisk terapi) betonas att patienten och terapeuten formar ett unikt samspel som blir föremål för reflektion. Givetvis är jag som psykoterapeut en expert och har en professionell roll men jag är också en människa och inställd på att jag bidrar till hur samspelet utformar sig mellan oss. Relationell psykoterapi brukar kallas en tvåpersons-psykologi för att betona denna ömsesidighet. Målet är en ökad förmåga att se sitt samspel även i relationer utanför terapin. Om du kommer för behandling med IPT arbetar vi fokuserat med dina relationer utanför terapirummet.
Vid sidan av mitt arbete som psykoterapeut tycker jag om att resa, är musiker och har en stor familj.

Utbildning

 • Socionom
 • Legitimerad Psykoterapeut
 • Ackrediterad handledare inom IPT
 • IPT och PDT terapeut

Erik Stenlund-Gens

Ida Welbourn

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning med specialkompetens för barn, ungdomar och familjer. Grunden för mitt arbete som psykoterapeut är psykodynamisk teori med fokus på behandling utifrån anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Jag erbjuder följande behandlingar:
Terapi för vuxna: När man som vuxen söker hjälp för psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, ångest, stress, utmattning och även kristillstånd och relationssvårigheter är målet att kunna må bättre. Vägen dit handlar i en terapeutisk behandling om att öka sin förståelse för hur tidigare, ibland omedvetna, känslor och erfarenheter påverkar den nuvarande livssituationen och synen på sig själv och andra.
Terapi för barn och ungdomar: Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, ilska eller beteenden som hindrar dem i vardagliga situationer. Barn kan också behöva professionell hjälp om de själva eller familjen hamnat i kris vid sjukdom, skilsmässa eller andra påfrestande livshändelser.
Familjeterapi: En behandling för tonåringar och unga vuxna med depression /nedstämdhet tillsammans med föräldrarna där man träffas 5-10 tillfällen i olika konstellationer.
Föräldrakonsultationer: Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn? Som förälder/föräldrar kan du/ni konsultera mig för vägledning. I dessa samtal är barnets/ungdomens behov eller beteende i fokus utifrån utvecklingspsykologiska och relationella perspektiv. En ökad förståelse och kunskap hos föräldrarna främjar både ungdomens/barnets utveckling och relationerna i familjen.
Familjerådgivning: Stödjande och rådgivande samtal för familjer och parrelationer som hamnat i dysfunktionella samspelsmönster, bristande kommunikation och konflikter. På Helsingborgsmottagningen erbjuds familjerådgivning till par och familjer på uppdrag av Höganäs kommun.

Utbildning

 • Legitimerad psykolog
 • Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT)
 • Specialkompetens för barn, ungdomar och familjer
 • Familjeterapeut i ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi
 • Ackrediterad av Region Skåne för PDT inom Hälsoval Skåne för remiss från primärvårdsläkare
 • Finns i Malmö och Helsingborg
 • Erbjuder även terapi på engelska

Ing-Marie Andersson

Jag är leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (PDT) och Auktoriserad familjerådgivare. Båda är skyddade yrkestitlar och därmed en kvalitetssäkring.
Jag är ackrediterad av Region Skåne PDT -lång, inom Hälsoval Skåne hos Familjeterapeuterna Syd AB.
Jag är även certifierad handledare i sorgbearbetning.

I psykodynamisk psykoterapi utgår jag bl.a. från anknykningsteorin och våra relationer.
Tillsammans försöker vi medvetandegöra det omedvetna för att en ny insikt och förståelse skall växa fram.
Jag arbetar mycket med ”fria associationer”.

Livsåskådning har följt mig som en ”röd tråd” genom livet. Först genom mina 11 terminer till psykodynamisk psykoterapeut och i en del terapier. Det kan vara av värde att uppdatera vår historia.

I närmare 10 år har jag arbetat som familjerådgivare/familjeterapeut med framförallt par, men även andra familjekonstellationer. Jag är ”fri”i mitt tänk av metodval.
Kommunikation, sex -samlevnad är en av mina specialiter.

Under fem år var jag handledare till ett HVB hem med målgruppen vuxna missbrukande par. Jag åtar mig gärna handledningsuppdrag. Jag har lång och bred erfarenhet bland annat inom socialtjänst och missbruksvård.

Min önskan är att kunna starta gruppterapi för äldre. Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Jag erbjuder enbart samtal på svenska.

Utbildning

 • Sociala Omsorgslinjen med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete. Malmö Högskola. 1987 -1990
 • Interaktionistisk psykoterapi & Interaktionistiskt behandlingsarbete. System och kommunikationsteori med inriktning mot individ, familj, organisation och behandlingsarbete,1991-1993.
 • S:t Lukas grundutbildning till psykoterapeut.1998 - 2000.
 • Sexologi, Malmö Högskola 2005.
 • Socialrätt, Kristianstad Högskola 2001-
 • 2002.
 • Psykoterapeutexamen i Individualpsykoterapi med psykodynamisk inriktning. Ersta Sköndal Högskola 2012
 • Leg psykoterapeut 2012
 • Ett årig utbildning i Kognitiv Beteendeterapi 2015 - 2016
 • Auktoriserad familjerådgivare 2016
 • Certifierad handledare i sorgbearbetning 2017

Johan Hagström

Jag är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familje­rådgivare vilket är skyddade yrkestitlar och en kvalitétssäkring. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori, legitimationsgrundande utbildning i Systemteori och vidarutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell psyko­terapi. I Sankt Lukas regi har jag fördjupat mig i Själavård. Jag är ackrediterad PDT & IPT terapeut inom vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne.
Jag är utbildad psykoterapeuthandledare enligt UHÄ. Handlednings- och utbildningsuppdrag som är akuella för mig att arbeta med är inom utbildningsinstitutioner, näringsliv, kriminalvård, kyrkliga sammanhang, socialtjänst, skola, vård och omsorg. 30 års erfarenhet av människo­vårdande arbeten inom Vård och Omsorg, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning gör mig trygg i det psykoterapeutiska arbetet med enskilda, par, familjer och grupper. Min mest genomgripande erfarenhet är min förstfödde sons LSS-insatser i hemmet. Min grundsyn på människan och livet vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Min syn på psykisk ohälsa är färgad av min professionella kombination av själavård i Luthersk kyrkotradition och psykoterapeutisk skolning. Varje människa har ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning vilket gör att mitt arbetsätt är att möta den hjälpsökande där han eller hon befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår innan terapin börjar.Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte har vågat prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att förverkliga tillsammans med sin terapeut på både ett lekfullt och allvarsamt sätt. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med terapeutens hjälp på det som inte fungerar utanför terapin och kan i bästa fall våga pröva nyvunnen insikt utanför terapirummet. Den hjälpsökande blir i terapi hos mig bättre rustad att hantera relationer som skapar psykiska ohälsa.

Utbildning

 • Grundutbildning teologie magister­examen vid Lunds och Uppsala universitet 1985-1993
 • Präst­vigd för Lunds stift 1994.
 • Fördjupning inom Själa­vård i Sankt Lukas regi, 1995, 1997-98
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i objektrelationsteori på Sankt Lukas 2000
 • Auktoriserad Familje­rådgivare 2007
 • Legitimerad psykoterapeut med Systemisk, Familje­terapeutisk inriktning vid Lunds Universitet 2012.
 • Ackrediterad IPT,KBT, PDT terapeut inom Vårdval Psykoterapi, region Skåne 2014
 • Certifierad i Sorgbearbetning 2014
 • Psykoterapihandledare enligt UHÄ vid Linköpings Universitet 2016

Julia Wesley Ferreira

Jag är utbildad psykolog med KBT inriktning och kommer att genomföra min PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) hos Familjeterapeuterna Syd AB i Malmö under 2017- 2018. Jag har en internationell bakgrund och har jobbat i skolans värld, inom primärvården och föreläst till olika grupper. Inom skolan har jag jobbar framförallt med barn med autismspektrumsyndrom samt ADHD och dess familjer.

Jag är ackrediterad av Region Skåne för behandling i metoden KBT-kort samt gruppbehandling inom Hälsoval Skåne. Jag tar emot patienter inom högkostnadsskyddet samt privatbetalande. Du kan boka tid till mig om du lider av ångest, depression, fobi, stress eller sömnsvårigheter. Jag kan också hjälpa dig som är i en kris eller har relationsproblem. Jag erbjuder individuell terapi, familjerådgivning och parterapi samt gruppbehandlingar.

Jag jobbar med sambandet mellan känslor, tankar och beteende och genom olika tekniker och verktyg kan vi tillsammans hitta strategier för att förbättra din vardag. Jag använder även MI (motiverande samtal) samt lösningsfokuserad metod. Jag tror på människas styrkor och förmågan att förändras för att leva det livet man önskar. Med stöd av evidensbaserade metoder kan jag stödja dig att få ett mer fungerande liv och må bättre.

Jag talar svenska, engelska och spanska. Varmt välkomna att boka tid hos mig.

Utbildning

 • PTP psykolog
 • Ackrediterad för KBTkort och KBTgrupp

Karin Beijer

Jag har lång erfarenhet av psykosocialt utrednings- bedömnings- och behandlingsarbete, familjeutredningar och familjeterapi, korttidsterapier gällande kris, depression, stress och ångest, motivationsarbete, kartläggning och vägledning. Som legitimerad Familjeterapeut har jag arbetat efter ett systemteoretiskt synsätt med förändringsarbete med vuxna, ungdomar och barn, i såväl familjesamtal som parsamtal och enskilda samtal. Sedan många år har jag arbetat utifrån ett lösningsfokuserat synsätt och ett salutogent perspektiv.

Tidigare erfarenheter som socionom är på FamiljeCentrum där jag arbetade med utredningar enligt SOL och LVU. Uppdragsarbete som Personundersökare på uppdrag av Tingsrätten och Skyddskonsulenten där jag gjorde psykosociala utredningar på personer misstänkta för brott. Arbete som Församlingskurator med psykosocialt behandlingsarbete, krissamtal och stödsamtal med såväl vuxna som ungdomar. På UMAS har jag arbetat som kurator på flera olika avdelningar med bl a kris- och stödsamtal.

Jag har arbetat som socionom och kurator på Capio Citykliniken Rehab, dels med Försäkringsmedicinska utredningar och bedömningar av arbetsförmågan gällande långtidssjukskrivna och dels inom Rehabilitering. Vi hjälpte patienterna att hitta nya hanteringsstrategier för att förändra tidigare föreställni

Utbildning

 • Grundutbildning är Socionom vid Lunds universitet 1977.
 • Auktoriserad socionom sedan 2001
 • Legitimerad Psykoterapeut med inriktning Familj vid Lunds universitet 2009.
 • Ackrediterad IPT terapeut 2016
 • Utbildning i ”Kulturella Aspekter på Hälsa”.
 • Utbildning i CAP-metoden, för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.
 • Utbildning i BIV/BIS, ett pedagogiskt Integrationsprogram med terapeutisk verkan.

Lare Kontridze

Psykologassistent, pågående psykoterapeutisk utbildning (steg 1) med inriktning på KBT.

Efter avslutad psykolog utbildning (BSc) i Skottland och (MSc) i Danmark ska jag arbeta på Familjeterapeuterna som psykologassistent. Jag ska införskaffa en psykoterapeutisk utbildning för att sedan kunna göra min PTP-tjänst. Denna ska slutligen leda till en psykolog legitimation.

Den terapeutiska behandling som jag kommer att kunna erbjuda är KBT kort.
KBT metoden har alltid intresserat mig, då jag tror på att många utav människans beteenden är inlärda. Vilket betyder att beteenden som skapar subjektivt lidande kan modifieras vid nya inlärningsprocesser. Men även för att de terapeutiska redskapen som används är evidensbaserade och terapin visar på bra resultat. Inom det terapeutiska sammanhanget arbetar patienten och terapeuten tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket är att genom nya inlärningsprocesser hjälpa patienten förstå sig på beteenden (tankar, känslor och handlingar) och varför dessa uppstår. Patienten och terapeuten arbetar även med beteende förändrande redskap för att ge patienten möjlighet att förändra beteenden som bidrar till och vidmakthåller psykisk ohälsa.
Mitt val av yrke är framvuxet ur det faktum att psykologin ger människor en förståelse för känslor, tankar och handlingar. Därutöver bidrar psykologin även med redskap för att acceptera eller förändra beteenden som bidrar till subjektivt lidande. Jag tror på att det finns en orsak till de flesta beteenden och psykologin hjälper oss att förstå dessa orsaker.

Psykoterapi kan erbjudas på svenska, engelska och ryska.

Utbildning

 • Psykolog

Linda Wahlberg

Jag är Tandsköterska och har vidareutbildat mig till diplomerad Psykosyntesterapeut med en 4-årig utbildning från HumanNova.
Jag har steg 1 utbildning i Integrativ Psykoterapi där KBT, ACT, Relationell Psykoterapi och Schematerapi är inkluderade. Psykosyntesen är en praktisk psykologi som vill få oss att se och leva utifrån våra möjligheter istället för begränsningar. Psykosyntesen fokuserar på individens potential och ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt hänger ihop. Balansen mellan de olika delarna är avgörande för hur vi mår. I terapin identifierar vi dina tankar, känslor och beteenden. Vi tittar på mönster och roller som skapats genom livet. Vi utforskar hur du kan använda dig av resurser som du har, och hur du kan ge dig själv det du innerst inne vill ha. När du kärleksfullt kan möta dig själv i din sårbarhet och styrka, längtan och behov börjar livet transformeras.

Jag använder mig även av NVC-NonViolentCommunication, Coaching, Gestaltterapi, visualiserade meditationer samt bild. Hos Familjeterapeuterna Syd tar jag emot besökare som vill gå privat utan remiss. Varmt välkommen till mig.

Utbildning

 • Diplomerad Psykosyntesterapeut
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i Integrativ Psykoterapi
 • KBT
 • ACT
 • Relationell Psykoterapi
 • Schematerapi
 • Coachutbildad

Magdalena Persson

Jag har ett relationellt perspektiv via modern psykodynamisk psykoterapi integrerad med humanistisk- och existentiell psykoterapi.

För mig är det viktigt med integrering mellan kropp och själ, att ta hjälp av kroppens signaler på både lidande och välmående.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2005 med vuxenpsykiatrisk målgrupp. Sedan 2007 arbetar jag även med personer som lider av komplexa trauman. God kompetens att arbeta utifrån ett multikulturellt perspektiv.
Jag tar emot privata klienter på mottagningen i PDT och Parterapi.

Utbildning

 • Leg psykolog, utbildad vid Lunds Universitets psykologprogram, examen januari 2005.
 • Klinisk hypnosutbildning 2013.
 • IPT nivå A 2015.

Olivia Gronowitz

Jag har en Bachelor i Psykologi vid Rafael Recanati International School och Psykologstuderande vid Lunds Universitet. Under våren 2018 gör jag min kandidatpraktik hos Familjeterapeuterna Syd. Under februari - början på juni kommar jag att arbeta administrativt och kliniskt. Jag har möjllighet att erbjuda stödjande och rådgivande samtal till en reducerad kostnad.

Jag talar Svenska och Engelska.

Utbildning

 • Bachelor i Psykologi, Rafael Recanati International School.
 • Psykologstuderande vid Lunds universitet

Sofia Videgren

Efter avslutad psykologutbildning på Lunds Universitet och är jag tillbaka på min underbara praktikplats Familjeterapeuterna för att göra den PTP-tjänst som ska leda till legitimation. Utbildningen gav erfarenhet av olika typer av behandling, bland annat PDT och KBT såväl som arbete med grupper inom organisationer och olika metoder för utredning och diagnostik. När jag nu äntligen kan välja min väg med större frihet känner jag ett stort engagemang för att utveckla och fördjupa mina kunskaper i terapins konst. Jag är ackrediterad för KBT, vilket alltså kan erbjudas inom högkostnadsskyddet. Jag har ett stort intresse för ACT (acceptance and commitment therapy), CFT (compassion focused therapy), mindfulness och AFT (affekt fokuserad terapi) vilka jag med ökande erfarenhet vill införa i behandling. Jag kan också erbjuda privat behandling, även PDT och parterapi. Jag upplever att det finns en rikedom i att utveckla och ha dessa skiftande infallsvinklar tillgängliga då vi ofta behöver finna vårt personliga sätt att lösa upp de svårigheter som leder oss att ta kontakt och be om hjälp - olika typer av ångest, depression, kanske en känsla av att vara olycklig utan att veta varför eller annan form av själsligt lidande.
I övrigt är jag också intresserad av att utveckla metoder för att inkorporera modern teknik i behandling, exempelvis via Skype eller kontakt via internet för att öka tillgängligheten mellan terapeut och klient, för att överbrygga avstånd, tidsbrist, ekonomi eller andra eventuella hinder för fysisk kontakt.
Mitt val av yrke är framförallt sprunget ur en tro på att det är möjligt för oss alla att undanröja de blockeringar som står emellan oss och att leva ett fullödigt liv där våra mänskliga behov av frihet, kärlek och glädje uppfylls, samt tillägna oss redskap för att hantera det lidande som är en del av att vara människa.
Ni är varmt välkomna att boka tid hos mig på mottagningen i Malmö för terapi, vilket även kan hållas på engelska.

Utbildning

 • Psykologexamen våren 2017

Susanne Brefelt Lövdén

Jag arbetar med psykodynamisk metod, både långtids- och korttidsbehandling, med unga vuxna i en kommunal verksamhet samt med vuxna och par i egen verksamhet.

Tidigare erfarenheter som psykolog är arbete med psykoterapi och bedömning inom vuxenpsykiatrin, och arbete med utredning/bedömning, konsultation/handledning, kris-/stödsamtal samt utbildningsinsatser inom skola/förskola och socialförvaltningens Individ- och familjeenhet. Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk teori och metod, med specifikt fokus på behandlingsarbete utifrån teorier kring anknytning/affekter/mentalisering och relationer. Att försöka förstå hur tidigt förvärvade omedvetna känslor och föreställningar påverkar den nuvarande livssituationens relationer och syn på sig själv och andra, och att utifrån detta hitta nya strategier och förhållningssätt i livet, är ofta ett viktigt mål i terapiarbetet. Det kan här handla om olika sorters yttringar av psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, ångest, stress, utmattning och även krisupplevelser, relationssvårigheter m.m.

Jag är ackrediterad av region Skåne som PDT -behandlare inom Hälsoval Skåne hos Familjeterapeuterna Syd AB och kan ta emot patienter inom högkostnadsskyddet.

Välkommen att kontakta mig.

Utbildning

 • Leg Psykolog
 • Masterexamen i sexologi.
 • Leg Psykoterapeut inriktning PDT

Therése Burman

Legitimerad psykolog. Ackrediterad KBTkort av Region Skåne. KBT/ACT inriktning. Kunskap i IBCT parterapi. God erfarenhet av kris- och sorgebearbetning.

Utbildning

 • Legitimerad Psykolog
 • KBT ackreditering via region Skåne
 • IBCT parterapi

Tobias Richard

Jag är grundutbildad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Sedan tidigare har jag en European Masterexamen i idrottspsykologi och är i grunden legitimerad lärare i ämnena idrott och hälsa samt psykologi. Har även utbildning i filosofi. Jag började arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 2008 och har sedan dess arbetat med både individer, lag och organisationer. Hos Familjeterapeuterna Syd tar jag emot enskilda individer som önskar gå hos mig I psykoterapi. Jag kommer att utveckla mig inom parterapi och är därför intresserad att ta emot även par som önskar mig som terapeut. Ni når mig på tobias@familjeterapeuterna.com och via 040/782 11.

Utbildning

 • Grundutbildning legitimerad lärare i Idrott, Hälsa och Psykologi. Jag har även utbildning i Filosofi.
 • European Master i Idrottspsykologi
 • Grundläggande psykoterapiutbildning med Psykodynamisk inriktning.
 • Läser vidarutbildningen i Psykodynamsik teori med föresatsen att söka legitimation.

Victoria Paglert

Jag startade min karriär som socionom med intresset för barns utveckling och välmående. Under min tid inom socialtjänsten i både Sverige och Danmark väcktes mitt intresse alltmer för psykopatologi. Därav kom jag att arbeta inom psykiatri i både Sverige och Danmark. På så sätt har jag också arbetat med de flesta diagnoser. Under resans gång kom jag i kontakt med ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) och kände mig direkt hemma med detta arbetssätt vilket passar mig som person.

Trots att psykiatri ligger mig varmt om hjärtat fortfarande blev det efter ca. sex år i den verksamheten dax för mig att söka nya utmaningar då inom  St:Lukas och nu 1,5 år senare hos Familjeterapeuterna Syd.
Jag tar emot enskilda och par för terapi. 

Jag erbjuder terapi på engelsk och danska.

Utbildning

 • ISTDP 2015-2017 core trainer Patricia Coughlin.
 • Steg 2 Legitimations grundande till specialist i psykoterapi, psykodynamisk inriktning, Lunds Universitet 2012-2015
 • Steg 1 Grundläggande utbildning i psykoterapi, psykodynamisk inriktning,
 • Sverige Hälsan 2005-2006
 • Socionom 1998-2001, Malmö Högskola

Virginia Jesionowska

Jag är utbildad psykolog och kommer att göra min PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer hos Familjeterapeuterna.

Genom mitt arbete vill jag hjälpa människor att uppnå en fungerande vardag.

Hos Familjeterapeuterna kan man boka tid hos mig för individuell-, par-, och familjeterapi. Jag kommer även hålla i gruppterapi för unga vuxna. Under Victors tjänstledighet arbetar jag med administration i Expeditionen och med IT-frågor i företaget. Jag har ansvar för delar av Verksamheten såsom BNI, sociala medier, kontaktperson för upphandlingar och samordnar kontakten med våra samarbetspartners bl.a Akutteamet som servar Lunds Universitet med Krisstöd.

Utbildning

 • Psykologprogrammet, Barcelonas Universitet
 • Masterexamen i Kriminologi, Malmö högskola
 • IPT A
 • IPT B pågående hösten 2016
 • Arbetsledning
Ann Madsen
Anna Nordström
Anna Olsson
Bryndis Stefansdottir
Erik Fagerberg
Erik Stenlund‑Gens
Ida Welbourn
Ing‑Marie Andersson
Johan Hagström
Julia Wesley Ferreira
Karin Beijer
Lare Kontridze
Linda Wahlberg
Magdalena Persson
Olivia Gronowitz
Sofia Videgren
Susanne Brefelt Lövdén
Therése Burman
Tobias Richard
Victoria Paglert
Virginia Jesionowska
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter