Familjeterapeuterna Syd AB Helsingborg

Hos Familjeterapeuterna Syd erbjuds Du psykoterapi för både individ och familj. Vi använder oss av olika metoder såsom IPT, KBT, och PDT som vi har ackrediterade för genom Region Skåne inom Hälsoval Skåne. Vi tar emot Er antingen privat eller via remiss från Er vårdcentral. Om Du önskar komma via remiss ska Du tala med Din läkare om att Du önskar få hjälp med psykisk ohälsa för besvär såsom depression, nedstämdhet, förlorad livslust och ångestproblematik av olika slag.
Vi erbjuder Familjerådgivning, Familjeterapi, Parterapi, ACT, Integrativ psykoterapi och EFT i privat regi.
Vi har en gedigen erfarenhet av samtal med människor i kris. Magdalena, Victoria, Ida, Anna, Sofia, Erik, Karin, IngMarie, Therese, Ulrika och Johan tar emot både privata kunder och kunder med remiss. Lippe, Ann, Bryndis, Elin, Anne-Christine, Moa, Tobias, Caroline, Emma, Walid, Pelle och Linda tar emot privatbetalande kunder samt Familjerådgivning Höganäs.

Boka tid

Om oss

Johan Hagström

Jag är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familje­rådgivare vilket är skyddade yrkestitlar och en kvalitétssäkring. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori, legitimationsgrundande utbildning i Systemteori och vidarutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell psyko­terapi. I Sankt Lukas regi har jag fördjupat mig i Själavård. Jag är ackrediterad PDT & IPT terapeut inom vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne.
Jag är utbildad psykoterapeuthandledare enligt UHÄ. Handlednings- och utbildningsuppdrag som är akuella för mig att arbeta med är inom utbildningsinstitutioner, näringsliv, kriminalvård, kyrkliga sammanhang, socialtjänst, skola, vård och omsorg. 30 års erfarenhet av människo­vårdande arbeten inom Vård och Omsorg, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning gör mig trygg i det psykoterapeutiska arbetet med enskilda, par, familjer och grupper. Min mest genomgripande erfarenhet är min förstfödde sons LSS-insatser i hemmet. Min grundsyn på människan och livet vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Min syn på psykisk ohälsa är färgad av min professionella kombination av själavård i Luthersk kyrkotradition och psykoterapeutisk skolning. Varje människa har ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning vilket gör att mitt arbetsätt är att möta den hjälpsökande där han eller hon befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår innan terapin börjar.Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte har vågat prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att förverkliga tillsammans med sin terapeut på både ett lekfullt och allvarsamt sätt. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med terapeutens hjälp på det som inte fungerar utanför terapin och kan i bästa fall våga pröva nyvunnen insikt utanför terapirummet. Den hjälpsökande blir i terapi hos mig bättre rustad att hantera relationer som skapar psykiska ohälsa.

Utbildning

 • Grundutbildning teologie magister­examen vid Lunds och Uppsala universitet 1985-1993
 • Präst­vigd för Lunds stift 1994.
 • Fördjupning inom Själa­vård i Sankt Lukas regi, 1995, 1997-98
 • Grundläggande psykoterapiutbildning i objektrelationsteori på Sankt Lukas 2000
 • Auktoriserad Familje­rådgivare 2007
 • Legitimerad psykoterapeut med Systemisk, Familje­terapeutisk inriktning vid Lunds Universitet 2012.
 • Ackrediterad IPT,KBT, PDT terapeut inom Vårdval Psykoterapi, region Skåne 2014
 • Certifierad i Sorgbearbetning 2014
 • Psykoterapihandledare enligt UHÄ vid Linköpings Universitet 2016

Lisbeth Lippe Stuart

Jag har en kristen och humanistisk grundsyn. Mina teoretiska hörnstenar och redskap i psykoterapiarbetet är främst psykodynamisk psykoterapi, symboldrama och även kbt när den formen passar. Jag har lång erfarenhet att arbeta med skam: identifiering, reducering och hantering.

Min yrkeserfarenhet är lång,ca 45 år, och av skiftande karaktär. Det återkommande är mitt stora intresse och starka tro på vår inneboende läkningsförmåga. Det är en stor förmån att få vara med i processen att underlätta och möjliggöra läkningen. För att bli de hela människor som vi är ämnade att vara tror jag att vi behöver stärka vår medvetenhet om såväl den kroppsliga som andliga och psykiska delen samt den sociala och intellektuella.

Jag har erfarenhet av och utbildning om vuxna med psykiska funktionshinder som ADD, och dess konsekvenser i bla. parrelationer.

Psykosocialt behandlingsarbete på bla fängelser och behandlingshem i Sverige och USA. Familjerådgivare i Falun, Leksands, Kristianstads kommuner samt Svenska kyrkans Familjerådgivning i Lund. Ledare och handledare av grupper för barn till missbrukare samt utbildning av barngruppsledare i Dalarna och Skåne.

Psykosocialt handledningsarbete. Undervisning i små och stora grupper i Feldenkraismetoden, medvetenhet genom rörelse (se vidare hemsida Feldenkraismetoden.org) på ett flertal platser i Sverige och USA.

Psykoterapeutiskt behandlingsarbete främst i mina privata mottagningar samt St Lukasstiftelsens mottagning i Ystad, som jag var med och byggde upp.

I min privata verksamhet har jag arbetat med psykoterapi, parterapi, handledningsuppdrag samt Feldenkraismetoden.

Utbildning

 • Socionomexamenpå Socialhögskolan i Lund.
 • Auktoriserad socionom.
 • Auktoriserad Feldenkraispedagog, Amherst, Mass. USA.
 • Auktoriserad alkohol- och drogterapeut, University of California, Santa Barbara, 1990.
 • Leg. psykoterapeut, S:t Lukasstiftelsen, Lund
 • Ett flertal kortare utbildningar, tex på Ersta till gruppledare av barngrupper enligt CAP-metoden.
Johan Hagström
Lisbeth Lippe Stuart
>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter