Brandombud/Brandskyddsansvarig Ersta

Boka tid

  • Brandombud

   För att säkerställa att brandskyddet på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandombud och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontroller
  • Brandskyddsansvarig

   Utbildningsmål
   Efter utbildningen är målet att deltagaren ska kunna verka som Brandskyddsansvarig och
   veta syftet och kravet på SBA, hur det ska genomföras och vikten av att jobba systematiskt
   med riskbedömningar, rutiner och kontroller.
Övrigt Stockholm > Brandombud/Brandskyddsansvarig Ersta
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter