Bygglov

Bygglovsenheten i Helsingborg hjälper både privatpersoner och företag med olika bygglovsärenden. En viktig del av vår verksamhet är att ge råd och information till dig som planerar att bygga ut, bygga till eller göra något annat där du kan behöva bygglov.

Vi arbetar utifrån att alla ska behandlas lika och gör avvägningar mellan det enskilda och allmänna intresset i våra beslut om bland annat bygglov, rivningslov och anmälan.

Läs gärna mer på helsingborg.se/bygglov innan du besöker oss.

Boka tid

 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter