Bygglov

Bygglovsenheten i Helsingborg hjälper både privatpersoner och företag med olika bygglovsärenden. En viktig del av vår verksamhet är att ge råd och information till dig som planerar att bygga ut, bygga till eller göra något annat där du kan behöva bygglov.

Läs gärna mer på helsingborg.se/bygglov innan du besöker oss.

Boka tid

    • Företagsärende -endast nya ärenden-

      Här bokar du som är företagare en tid för frågor som rör utforming och placering. T.ex. uppsättning av skylt, nybyggnad av flerbostadshus/lagerhall. Du träffar sedan en av våra bygglovsarkitekter/ bygglovshandläggare på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg.
    • Privatärende -endast nya ärenden-

      Här bokar du som privatperson en tid för frågor som rör utforming och placering. T.ex. bygga till enbostadshuset, bygga plank eller måla om huset. Du träffar sedan en av våra bygglovsarkitekter/ bygglovshandläggare på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg.
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter