ATHLETIC 1080

Athletic 1080 är specialicerade på att tre dimensionellt testa funktionella rörelsemönster och hitta eventuella svagheter eller obalanser. Med detta som grund jobbar vi med integrerad behandling, träning och programdesign för att skapa omedelbara resultat samt långsiktigt välmående och prestation.

Stockholm, Sweden

Besöks adresser:
Erik Dahlbergsgatan 37,
115 32 Stockholm
Ingång från ArmfeltsgatanTreatment Specialist
Jessica Parnevik Muth PT, CSCS, FAFS
jessica@athletic1080.com
+46 (0) 737 55 85 00

Performance Specialist.
Ali Ghelem FAFS, GPS
BOSÖN IK, TPI, CHEK HLC 2, HeartMath.
ali@athletic1080.com
+ 46 (0) 705 46 46 41


Oslo, Norway
Treatment Specialist
Ola Eriksrud, MSPT, FAFS
ola@athletic1080.com
+47 (0) 97 61 78 93

Boka tid

Om oss

Ali Ghelem

Jessica Parnevik Muth

Legitmerad sjukgymnast med brinnade intresse för att analysera och hitta den verkliga orsaken till smärta. Området där vi har ont kompenserar ofta för en annan del i kroppen som inte gör det den ska.

Hon är med sin inspiration och sitt brinnande intresse för rörelseanays och biomekanik en mycket uppskattad föreläsare. Sedan 2001 föreläser hon i ämnet både nationellt och internationellt.

Hon är även en av grundarna till det validerade och reliabilitet säkrade testsystemet 1080 Movement Assessmet Profile (1080MAP).

Om du vill få fram din fulla potential, hitta orsaken till din smärtproblematik eller utprova personligt anpassade skoinlägg så hjälper hon dig gärna.

Utbildning

  • Legitimerad sjukgymnast i Serige och USA med vidare utbildningar inom idrottsmedicin, ortopedisk mauell terapi (OMT), biomekanik, kognitiv beteende terapi (KBT), Anatomy Trains, certifierad Fellow of Applied Functional Science och Nike 360 Golf Performance Specialist via Gray Institute. Gör personligt anpassade skoinlägg. Grundare till 1080 Movement Assessment Profile (1080MAP).

Martin Taipale

>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter