ATHLETIC 1080

Athletic 1080 är specialicerade på att tre dimensionellt testa funktionella rörelsemönster och hitta eventuella svagheter eller obalanser. Med detta som grund jobbar vi med integrerad behandling, träning och programdesign för att skapa omedelbara resultat samt långsiktigt välmående och prestation.

Stockholm, Sweden

Besöks adresser:
Erik Dahlbergsgatan 37,
115 32 Stockholm
Ingång från ArmfeltsgatanTreatment Specialist
Jessica Parnevik Muth PT, CSCS, FAFS
jessica@athletic1080.com
+46 (0) 737 55 85 00

Performance Specialist.
Ali Ghelem FAFS, GPS
BOSÖN IK, TPI, CHEK HLC 2, HeartMath.
ali@athletic1080.com
+ 46 (0) 705 46 46 41


Oslo, Norway
Treatment Specialist
Ola Eriksrud, MSPT, FAFS
ola@athletic1080.com
+47 (0) 97 61 78 93

Boka tid

Om oss

Ali Ghelem

Jessica Parnevik Muth

Martin Taipale

>
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter