Allmänna studie- och karriärvägledningen, Mau

General information in English below.
Har du frågor om våra lärarutbildningar? Kontakta Fakulteten för lärande och samhälle: lsvagledning@mau.se

Teknik och samhälle: tsstudent@mau.se

Hälsa och samhälle: hsvagledning@mau.se

Urbana studier: usstudent@mau.se

Är du student vid Malmö universitet? Vänd dig då i första hand till vägledningen vid din fakultet.

Hittar du ingen tid som passar är du välkommen att ringa till eller chatta med oss under våra öppettider:
https://mau.se/utbildning/studievagledning/

If you are a student at Malmö University; please contact the study and career adviser at your faculty.

If you cannot find a time in our calendar, you're welcome to contact us during our phone hours or when the chat is open: https://mau.se/en/education/study-guidance/

Boka tid

Om oss

Christian

Allmän vägledning/General study guidance

Erik

Allmän vägledning/General study guidance

Erik är även studie- och karriärvägledare på institutionen för Globala Politiska Studier. För frågor om samhällsutbildningar som Statsvetenskap, Human rights mm mejla honom på gpsvagledning@mau.se
Erik also works as Study and careers adviser at the Department of Global Political Studies. For questions about educations such as Human Rights, International Relations etcetera send an email to gpsvagledning@mau.se

Johanna

Allmän vägledning/General study guidance

Johanna är även studie- och karriärvägledare för frågor som rör reell kompetens.
Johanna is also Study and careers adviser for questions about recognition of prior learning.

Johannes

Allmän vägledning/General study guidance

Johannes är även studie- och karriärvägledare på Odontologiska fakulteten. Vid frågor om tandvårdsutbildningarna mejla honom på: ODvagledning@mau.se
Johannes is also Study and careers adviser at the Faculty of Odontology. If you have questions related to dental education, send an email to: ODvagledning@mau.se

Karin

Allmän vägledning/General study guidance

Karin är även studie- och karriärvägledare för reell kompetens samt för polisutbildningen och kriminologi. För frågor om dessa utbildningar mejla på karin.lundell@mau.se
Karin is also Study and careers adviser for recognition of prior learning, criminology and the police education. For questions about those educations, send an email to karin.lundell@mau.se

Malin

Allmän vägledning (dvs boka tid på denna sida)/General study guidance

Malin är även studie- och karriärvägledare på institutionen för Globala Politiska Studier. För frågor om samhällsutbildningar som Statsvetenskap, Human rights mm mejla henne på gpsvagledning@mau.se.

Malin is also one of two study and careers advisers at the Department of Global Political Studies. For questions about educations such as Human Rights, International Relations etcetera please send an email to gpsvagledning@mau.se

Viktoria

Allmän vägledning/General study guidance

Viktoria är även studie- och karriärvägledare vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. För vägledning inom detta område, mejla viktoria.brannstrom@mau.se
Viktoria is also Study and careers adviser at School of Arts and Communication (K3). For guidance towards educations at K3 please send an email to: viktoria.brannstrom@mau.se
Christian
Erik
Johanna
Johannes
Karin
Malin
Viktoria
 Användarvillkor  
Bokningssystem från TimeCenter